post

Free printables, quotes… regelmatig zie je ze op mijn blog voorbij komen. Wist je dat… ik ook een enorme fan van toffe prints ben. En vandaag laat ik er zo één zien. Eén die ik in New York kocht.

Allereerst laat ik jullie nog heel even in spanning wie die toffe cadeaubon van Eyoba.nl van €50 heeft gewonnen. De inschrijving is inmiddels gesloten. In de volgende blogpost maak ik de winnaar of winnares bekend! Oké, terug naar de print die ik jullie écht wil laten zien! In een lief, schattig winkeltje in Brooklyn Heights zag ik deze moderne ‘landkaart’ van New York (links van de ster op de fotorichel). Als ik me niet vergis, zie je hier – of course – Manhattan, The Bronx, Queens, Brooklyn en Jersey City met de daarbij behorende wijken in tekst. Ik vind het leuk om souvenirs mee naar huis te nemen. Vroeger kocht ik altijd beeldjes, schilderijtjes, noem het maar op. Eenmaal thuis vond ik het toch niet zo in het interieur passen en verdween het in de kast. In een stad als New York kan je wat gemakkelijker een tof aandenken kopen dat ook nog eens in een Scandinavisch interieur past. Ben ik op een plek waar dit niet zo gemakkelijk gaat of heb ik weinig tijd, dan neem ik een leuke ansichtkaart voor mijn kaartenrek in de gang mee! En jij? Wat voor souvenirs koop jij in het buitenland? P.S. wil je meer van New York zien, check dan deze post boordevol met foto’s en mijn eerste vlog! Print New York - at mi casaPrint New York - at mi casa Print New York - at mi casa Print New York - at mi casa

+++++

Free printables, quotes… I often share them with you. Did you know… I’m also a huge fan of cool prints. Today I share one with you. One that I bought in New York. First of all, I leave you for a moment longer in suspense who is the winner of that nice gift voucher of Eyoba.nl worth € 50. Registration is now closed. In the next blog post I will announce the winner! Okay, back to the map that I really want to show you all! In a sweet, cute little shop in Brooklyn Heights I saw this modern “map” of New York (left of the star on the pictures). If I’m not mistaken, you can see – of course – Manhattan, The Bronx, Queens, Brooklyn and Jersey City with the corresponding quarters in text. I like to buy souvenirs. Before, I always bought figurines, paintings, you name it. Once home, I didn’t think it fit well in my interior and so it often disappeared into the closet. In a city like New York it’s a lot easier to buy a great memento that also fits in a Scandinavian interior. When I’m in a city or country where it’s not so easy or I have limited time, I just buy a nice postcard for my postcard holder in the hallway! And you? What kind of souvenirs you take home? P.S. would you like to see more of new York, in this post you can find loads of pictures and my first vlog! 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *