post

Meer dan een maand verscheen hier geen enkele blog. Wait, what! Ja, ik was op vakantie! Met de ‘zomervakantie’ achter de rug, deel ik vandaag mijn plannen voor de zomer in Nederland. Want die heb ik genoeg!

Bijna de hele maand juni waren we weg. Ik trapte mijn zomervakantie af door samen met een heleboel andere bloggers Maastricht te verkennen. Waarna we nog geen dag later naar Amerika vertrokken! Hier binnenkort meer over, aangezien we ons helemaal suf hebben gefotografeerd en gefilmd. ‘Onze zomervakantie’ zit er dus weer op, terwijl voor velen de vakantie nog moet beginnen. Maar hey, we hebben de maanden juli en augustus in Nederland. Twee maanden boordevol toffe plannen (en dit zijn ze nog niet eens allemaal), een zomers interieur en hopelijk veel mooi weer.

 1. Mooi weer = zonnen, zwemmen, barbecue’en
  Ik kan niet wachten tot het lekker warm wordt en we in korte broek en op slippertjes kunnen rondlopen. Want met mooi weer is er niets beter om lekker te gaan zwemmen, zonnen (hey, we moeten ons kleurtje onderhouden) en de dag af te sluiten met een barbecue. Mijn moeder en haar vriend hebben een boot, dus daar zullen we vast een dagje naar toe gaan!
 2. Dagje Amsterdam
  Twee maanden geleden zijn we lekker wezen shoppen in Amsterdam. We zeiden toen tegen elkaar: we moeten echt in de zomer een dagje Amsterdam doen. De negen straatjes bekijken, slenteren langs de grachten, beetje sightsee’en, fotograferen op het terras zitten, lekker relaxed onze hoofdstad verkennen.
 3. Keuken renoveren
  De oplettende lezer heeft er hier al eens iets over gelezen. We gaan de keuken verbouwen! En gisteren zijn we begonnen. We krijgen geen hele nieuwe keuken, omdat met een paar aanpassingen we de keuken weer helemaal conform de laatste trends kunnen maken. Gisteren hebben we de tegels en het bovenkastje van de muur gehaald, en het is nu al zoveel beter! Volgende week wordt er gestuced en daarna kan de renovatie beginnen! Houd vooral mijn Instagram-account in de gaten voor de vorderingen.
 4. Gezonde carrot cake
  Ohhh ik vind carrot cake zo lekker! Het is de laatste tijd echt mijn lievelingstaartje geworden. Maar een carrot cake staat – net als veel taartjes – gelijk aan veel suiker. Daarom heb ik deze zomer als doel een gezonde carrot cake te maken. Vereisten zijn: zonder suiker en een gemakkelijk recept. Dus heb je nog het perfecte recept, let me know!
 5. Feestweek & andere leuke activiteiten in ons dorp
  Elk jaar wordt in ons dorp leuke zomerse activiteiten georganiseerd met als een toppunt een week met elke dag leuke bands, markten en andere activiteiten. Superleuk en gezellig, de enige uitdaging is het weer. Het is of het prachtigste weer van de wereld, of het méést slechte weer dat je maar kunt bedenken. Dit jaar gaan we gewoon voor het eerste.
 6. Weekendje weg!
  Ik schaam me een beetje om dit te moeten vertellen…. maar ik ben nog nooit op de Waddeneilanden geweest. Het is nu dus echt tijd om hier verandering in te brengen. Zodra het weer een beetje goed is, boek ik een leuk hotelletje en zijn we te vinden op bijvoorbeeld Ameland!
 7. En nog veel meer.
  Zo gaan we morgen naar de musical van mijn zusje kijken, ga ik dinsdag weer beginnen met hardlopen, met als doel een hardloopwedstrijd, afspreken met vrienden en vriendinnen, wil ik veel aandacht aan mijn blog besteden, blijf ik ongetwijfeld druk met het stylen van ons huis, chillen op ons balkon en nog veel meer!

Heb jij nog leuke plannen voor de zomer? Ga je op reis of blijf je net als ik in Nederland?

+++++

More than a month not one blogpost appeared on my blog. Wait, what! Yes, I was on vacation! With our ‘summer holiday’ behind us, I share my plans for the summer in the Netherlands. And plans I have enough! Almost the entire month of June we were gone. I kicked off my summer vacation by exploring with a lot of other bloggers the city of Maastricht. After which no day later we traveled to the USA! You can read more about it soon, since we have captured loads of pictures and movies. “Our summer holiday” is officially over, while for many the holidays yet have to begin. But hey, we have the months of July and August in the Netherlands. Two months full of fun plans (and these are not even all of them), a summer proof interior and hopefully a lot of nice weather.

 1. Nice weather = sunbathing, swimming & barbecues 
  I can’t wait until it is warm and we can walk around in shorts and sandals. Because with good weather there is nothing better than to go swimming, sunbathing (hey, we have to maintain our tan) and finish the day with a barbecue. My mom and her boyfriend have a boat, so I’m sure we’ll go there one day.
 2. A day in Amsterdam
  Two months ago we went to Amsterdam for some shopping. We then said to one another, we really should spend a day in Amsterdam in the summer. Explore the nine little streets, stroll along the canals, do some sightseeing, some photographing, sit on a nice terrance.
 3. Renovating our kitchen
  The alert reader has already read about it. We’re going to remodel the kitchen! And yesterday we started. We don’t get a whole new kitchen, because with a few tweaks we can turn our kitchen into one which fits the latest trends. Yesterday we took down the tiles and the upper cabinet of the wall, and it’s so much better already! Next week the wall be replastered and after that the renovation can begin! Keep an eye on my Instagram-account for the progress.
 4. Bake a healthy carrot cake
  Ohhh I think carrot cake is so tasty! Lately it has become really my favorite cake. But a carrot cake is – like many cakes – similar to a lot of sugar. That’s why my goal for the summer is to create a healthy carrot cake. Requirements: no sugar and an easy recipe. So if you have the perfect recipe, let me know!
 5. Festive week & other fun activities in our village
  Every year in our village fun summer activities are organized and as a climax there is a week full of great bands, markets and other activities each day. Super fun, the only challenge is the weather. It’s either the most wonderful weather in the world or the worst imaginable. Let’s go for the first option this year!
 6. Weekend trip!
  I’m a bit ashamed to tell you this …. but I’ve never been to the Wadden islands. It’s time to change this. When the weather is a little good, I’ll book a nice hotel and we are off to for example Ameland!
 7. And much more.
  Tomorrow we will check out the musical where my sister is in, Tuesday I will start running again, with the aim of entering a race, loads of dates with my friends, I want to pay close attention to my blog, I’ll keep undoubtedly busy styling our house, chilling on our balcony, and much more!

Do you have any great plans for the summer? Going on a trip or like me are you staying in the Netherlands?

One thought on “Mijn plannen voor deze zomer!

 1. Mooie zomerdoelen! Amsterdam is één van mijn favoriete steden! Vooral zomers 🙂 Ik wil lekker genieten van de zomer en in september op vakantie. Ben net een week terug 🙁

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.