Blog post

6x tips voor een low-budget keuken make-over

5 mei 2023

Een keuken make-over kan een dure aangelegenheid zijn, maar het hoeft niet zo te zijn. Er zijn tal van manieren waarop je jouw keuken op een budgetvriendelijke manier kan opknappen. Hier zijn enkele tips voor een low-budget keuken make-over.

low-budget keuken make-over - before

 leren handgrepenzwarte blenderronde snijplanklangwerpige snijplanksoortgelijke keukenmachine (wit)

1.  Geef de kasten een nieuwe look

In plaats van nieuwe kasten geef je de bestaande kasten een facelift. Dit kan zo simpel zijn als het vervangen van de kasten, het verven of het (laten) wrappen van de kasten. Dit laatste hebben wij gedaan! Of tenminste laten doen. Door de keuken te wrappen, heeft onze keuken een compleet nieuwe uitstraling gekregen. Het is mogelijk om dit in de kleur van jouw keuze te doen. En daarin is de keuze reuze! Een tip hierbij is om een kleur te kiezen die past bij de rest van het interieur. Wij kozen voor de kleur mat-zwart. Goed om te weten is dat de keukenkastjes alleen gewrapt kunnen worden, als ze onbewerkt zijn – ofwel niet geschilderd!

Low-budget keuken make-over-kasten

2. Upgrade het bestaande werkblad

Als je geen geld hebt om het werkblad te vervangen, kan je ervoor kiezen om het bestaande werkblad op te knappen. Ook hier zijn de mogelijkheden eindeloos. Heb je een houten werkblad, schuur het om krassen en vlekken te verwijderen en breng vervolgens een nieuwe laag lak aan. Een andere optie is om het werkblad te bedekken met tegels of verf. Dit geeft een unieke uitstraling aan de keuken en beschermt het werkblad tegen beschadigingen. Heb je net als wij een lei-stenen werkblad, dan kun je deze heel goed oppoetsen! Alsof het weer nieuw is!

Low-budget keuken make-over

Zwarte handgrepenronde snijplanklangwerpige snijplank – mooie orchideesoortgelijke bloempot

3. Vervang de handgrepen

Het vervangen van de handgrepen van de kasten en laden is een eenvoudige en goedkope manier om de keuken een nieuwe uitstraling te geven. Kies voor moderne, strakke handgrepen of ga juist voor een vintage look met antieke handgrepen. Dit is de meest eenvoudige manier om je keuken een nieuwe look te geven zonder al te veel kosten.

4. Creëer een nieuwe look met de tegels

Geef je keuken een frisse uitstraling door je tegels een nieuwe look te geven. Uiteraard kun je ze vervangen, maar een andere goede optie is om ze te verven. Super belangrijk hierbij is dat je de juiste verf gebruikt. Gebruik een verf die speciaal is ontworpen voor tegels. Deze verf bevat harsen die zorgen voor een betere hechting aan het oppervlak van de tegels en een duurzame afwerking bieden. Zo kan je jarenlang genieten van je vernieuwde tegels.

5. Verander de verlichting

Verlichting kan een grote impact hebben op de uitstraling van de keuken. Vervang de bestaande verlichting door nieuwe, moderne verlichting die past bij de rest van het interieur. Als je geen geld hebt om nieuwe lampen te kopen, kan je overwegen om een lampenkap te vervangen of om een nieuw lichtarmatuur te maken van goedkope materialen.

Low-budget keuken make-over - decoraties

Zwarte handgrepenronde snijplanklangwerpige snijplank – mooie orchideesoortgelijke bloempot

6. Voeg decoraties toe

Last, but not least! Decoraties kunnen de keuken een nieuwe uitstraling geven zonder dat het veel geld kost. Hang bijvoorbeeld een paar schilderijen of foto’s aan de muur of zet wat planten op het aanrecht. Dit kan de keuken een frisse, nieuwe uitstraling geven en het interieur compleet maken.

Kortom een keuken make-over hoeft niet duur te zijn. Met deze tips kan je de keuken een nieuwe uitstraling geven zonder dat het te veel kost. Ik ben helemaal happy met onze nieuwe keuken. What do you think?

Volg me op Instagram, Facebook & Pinterest!

++++

A kitchen makeover can be an expensive affair, but it doesn’t have to be. There are many ways in which you can refurbish your kitchen in a budget-friendly way. Here are some tips for a low-budget kitchen makeover.

1. Give the cabinets a new look

Instead of new cabinets, you give the existing cabinets a facelift. This can be as simple as replacing the cabinets, painting the cabinets or having them wrapped. We did the last option! Or at least had it done. By having the kitchen wrapped, our kitchen has been given a completely new look. It is possible to have the kitchen wrapped in the color of your choice. The choice is huge! A tip here is to choose a color that matches the rest of the interior. We chose the color matte black. Good to know is that the kitchen cabinets can only be wrapped if they are unprocessed – or not painted!

2. Upgrade the existing worksheet

If you don’t have the money to replace the worktop, you can choose to refurbish the existing worktop. The possibilities are endless here. If you have a wooden worktop, sand it to remove scratches and stains and then apply a new coat of lacquer. Another option is to cover the countertop with tiles or paint. This gives a unique look to the kitchen and protects the worktop against damage. If you have a slate worktop like we do, you can polish it very well! Like it’s new again!

3. Replace the handles

Replacing cabinet and drawer handles is an easy and inexpensive way to give your kitchen a new look. Choose modern, sleek handles or go for a vintage look with antique handles. This is an easy way to give the kitchen a new look without too much expense.

4. Create a new look with the tiles

Give your kitchen a fresh look by giving your tiles a new look. Of course you can replace them, but another good option is to paint them. Super important here is that you use the right paint. Use paint that is specially designed for tiles. This paint contains resins that ensure better adhesion to the surface of the tiles and provide a durable finish. This way you can enjoy your renewed tiles for years to come.

5. Change the lighting

Lighting can have a major impact on the appearance of the kitchen. Replace the existing lighting with new, modern lighting that matches the rest of the interior. If you don’t have the money to buy new bulbs, consider replacing a lampshade or making a new light fixture from cheap materials.

6. Add decorations

Decorations can give the kitchen a new look without spending a lot of money. For example, hang a few paintings or photos on the wall or put some plants on the counter. This can give the kitchen a fresh, new look and complete the interior.

In short, a kitchen makeover does not have to be expensive. With these tips you can give the kitchen a new look without it costing too much. I am very happy with our new kitchen. What do you think?

Follow me on Instagram, Facebook & Pinterest!

* Deze blogpost bevat affiliate links.

Geef een reactie

Previous Post Next Post