Blog post

Behangen met Photowall

19 juli 2022

Een ander kleurtje of behangetje op de muur geeft je ruimte meteen een compleet andere look. Met behang van Photowall is het ook nog eens eenvoudig en snel te doen! Hoe, dat laat ik je hier zien.

Een tijdje geleden kochten wij een nieuw bed. Je snapt het al… een uitgelezen moment om onze slaapkamer een nieuwe look te geven. Hoe kan je dit beter doen dan met nieuw behang achter het bed! Wij deden dit met behang van Photowall. Ken jij dit bedrijf?

Photowall is een Zweeds bedrijf voor te gek behang en canvasprints. Dit bedrijf biedt een breed assortiment prints die bij ieders persoonlijke voorkeuren aansluit. Als zij niet hebben wat je zoekt… dan maken ze het gewoon voor je! Je kunt er bijvoorbeeld ook je eigen persoonlijke foto, print of patroon laten afdrukken.

Behangen met Photowall- Live love interior

Behangen is kinderspel!

Dat is het echt met behang van Photowall. Iedereen kan het! Ik neem je kort mee door de stappen!

1. Muur opmeten

Het behang wordt op maat gemaakt. We gaan dus de muur opmeten! Meet je muur op een aantal plekken op… immers geen muur is kaarsrecht. Geef bij bij het bestellen altijd de ruimste hoogte- en breedtemaat aan die je hebt opgemeten. Tel zowel in de hoogte als in de breedte altijd 6-10 cm extra zodat je voldoende speling hebt.

2. Behanglijm klaar maken

Het behang wordt genummerd geleverd dat je heel eenvoudig in oplopende volgorde op de muur aanbrengt. Een tip is om de banen alvast los te knippen en op volgorde te leggen.

Ook wordt er bij je bestelling gratis behanglijm meegeleverd. De behanglijm gebruiksklaar te maken is heel eenvoudig. Roer het poeder door wat lauwwarm water en laat het vijf minuten staan. Daarna kun je meteen aan de slag!

3. Tijd om te behangen

Heb je de banen behang losgeknipt en op volgorde gelegd? Is de behanglijm klaar voor gebruik en heb je de benodigde spullen om te behangen (borstel, spatel, stanleymes et cetera) bij de hand, dan kunnen we beginnen!

Allereerst breng je de behanglijm met behulp van een roller of kwast op de wand aan. Wees niet te zuinig met de lijm, breng het goed dik aan. Een tip om de eerste baan recht te plakken, is om voorafgaand met een lange waterpas een loodrechte potloodlijn op de muur te zetten. Daar komt de eerste behangbaan tegenaan. Begin bovenaan en hou zo’n vijf centimeter overlap. Plaats de eerste behangbaan recht langs de loodlijn en veeg de baan aan. Strijk het het behang glad met de spatel zodat alle luchtbellen eruit zijn. Gebruik het stanleymes om de overtollige stukjes behang weg te snijden. Hiermee snijd je ook de gaten voor bijvoorbeeld stopcontacten. Overtollige lijm bij de naden veeg je weg met een vochtige spons.

That’s it! Het is echt heel makkelijk I promise!

Behangen met Photowall- Live love interior

Behangen met Photowall- Live love interior

Volg mij ook op Instagram, Facebook en Pinterest!

+++++

A different color or wallpaper on the wall gives your room a completely different look. With wallpaper from Photowall it is also easy and quick to do! How, I’ll show you here. And… I am also giving away a nice present!

A while ago we bought a new bed. You get the idea… an excellent opportunity to give our bedroom a new look. What better way to do this than with new wallpaper behind the bed! We did this with wallpaper from Photowall. Do you know this company?

Photowall is a Swedish company for the most beautiful wallpaper and canvas prints. This company offers a wide range of prints that suit everyone’s personal preferences. If they don’t have what you’re looking for… they’ll just make it for you! For example, you can also have your own personal photo, print or pattern printed there.

Wallpapering is child’s play!

It really is with wallpaper from Photowall. Anyone can do it! I’ll take you through the steps briefly!

1. Measure the wall
All wallpaper is custom made. So we’re need to measure the wall! Measure your wall in a number of places… after all, no wall is straight. When ordering, always state the widest height and width that you have measured. Always add 6-10 cm in height and width so that you have enough slack.

2. Prepare wallpaper glue
The wallpaper is supplied numbered that you can easily apply to the wall in ascending order. A tip is to cut the strips loose and put them in order. Free wallpaper glue is also included with your order. Making the wallpaper glue ready for use is very easy. Stir the powder into some lukewarm water and let it sit for five minutes. After this you can get started right away!

3. Time to wallpaper
Did you cut the strips of wallpaper and put them in order? When the wallpaper glue is ready for use and you have the necessary materials for wallpapering (brush, spatula, box cutter, etc.) at hand, we are ready to start!

First of all, apply the wallpaper glue to the wall using a roller or brush. Don’t be too stingy with the glue, apply it thickly. A tip to stick the first piece of wall paper straight is to first draw a perpendicular pencil line on the wall. That’s where the first piece of wallpaper comes in. Start at the top and keep about 5 centimeters of overlap. Place the first piece of wallpaper straight along the plumb line and wipe the strip. Smooth the wallpaper with the spatula so that all air bubbles are out. Use the box cutter to cut away the excess pieces of wallpaper. With this you also cut the holes for sockets, for example. Wipe off excess glue at the seams with a damp sponge.

That’s it! It really is very easy I promise!

Follow me on Instagram, Facebook & Pinterest!

Geef een reactie

Previous Post Next Post