Blog post

De truc voor het perfect bloeiende boeket

17 maart 2019

Bloemen in huis, we zijn er gek op! Het is de perfecte manier om kleur in huis te brengen. Iets wat we zeker kunnen gebruiken in donkere dagen. Maar… een nadeel is dat ze binnen 1 à 2 weken weer uitgebloeid zijn. En daar heb ik een oplossing voor!


In mijn huis staat regelmatig een bos bloemen op tafel. Zo deelde ik onlangs een DIY hoe je in 3 stappen een te gek lenteboeket kunt maken. Hieruit kunnen we concluderen dat ik niet van de standaard boeketjes houd, maar juist van bijzondere bossen. Zo ben ik namelijk ook enorme fan van wilde veldboeketten bestaande uit verschillende bloemen. Wat ik altijd jammer vind is, is dat na een dag of 5-7 je ziet dat de bloemen beginnen te veranderen en naar het einde gaan. Een goed voorbeeld hiervan is de tulp. Wanneer de bloem overdadig begint te bloeien, begint ook de kleur te vervagen. Hoe jammer is dat! Hoe kunnen we er nu voor zorgen dat een boeket perfect bloeit en we er heel lang van kunnen genieten? Het antwoord is simpel: met kunstbloemen!

Kunstbloemen zijn niet nep

Nu hoor ik je denken: kunstbloemen heten niet voor niets kunstbloemen. Ze zien er vaak nep uit. En als dat niet het geval is, zijn ze megaduur. Yes, dat dacht ik ook altijd. Tot ik onlangs tot de ontdekking kwam dat dit helemaal niet zo is. Maar hoe dan en wat dan? Ik testte het voor jullie uit.

Veldboeket met kunstbloemen - Live love interior
Het doel: een zo natuurlijk mogelijk veldboeket met verschillende bloemen in verschillende kleuren. Je kunt online de mooiste kunstbloemen vinden. Maar met een prijs van € 7 tot € 10 per bloem, wordt het wel een kostbare aangelegenheid. Wist je dat winkels zoals Kwantum en Action ook kunstbloemen verkopen, maar dan voor een leuk prijsje? Het geheim hier is goed te kijken naar de kleur en vorm. Laat je niet afschrikken doordat sommige bloemen er nep uitzien. Die neem je gewoon niet. Het voordeel van een veldboeket is namelijk dat je een boeket met verschillende bloemen hebt. Probeer uit welke bloemen en kleuren bij elkaar passen. Je ziet snel genoeg of het een geheel is. Heb je je boeket compleet, vergeet dan niet de vaas. Afhankelijk waar je het boeket neer gaat zetten, maak je een keuze voor een bepaalde vaas. Zet je het boeket naast de bank, dan kun je een lagere vaas gebruiken. Wil je het boeket op tafel, is een hogere vaas heel geschikt. Natuurlijk kun je na een tijdje ook wisselen. Je bloemen zijn immers voor altijd perfect. Mix en match. Alles kan en alles mag!

Even terug naar mijn boeket. De vaas komt uit mijn kast, dus geen kosten hier. De bloemen kostten mij slechts € 15 in totaal. De prijs voor een regulier boeket echte bloemen. Hoe leuk is dat!

Ik ben inmiddels fan van de mogelijkheden die kunstbloemen en -planten bieden. En jij? Ga jij deze truc uitproberen?

Volg mij op Instagram, Facebook en Pinterest!

+++++

Flowers in our home, we love it! It is the perfect way to bring color into your home. Something we can certainly use in dark days. But … a disadvantage is that they have finished flowering within 1 to 2 weeks. And I have a solution for that!

In our home you can find our home regularly flowers on the table. For example, I recently shared a DIY how you can make an awesome spring bouquet in 3 steps. From this we can conclude that I don’t like standard bouquets, but more special creations. I am also a huge fan of wild field bouquets consisting of different flowers. What I always regret is that after about 5 or 7 days you see the flowers begin to change. The tulip is a good example of this. When the flower starts to bloom excessively, the color also starts to fade. What a pity that is! How can we ensure that a bouquet blooms perfectly and that we can enjoy it for a very long time? The answer is simple: with artificial flowers!

Artificial flowers are not fake

Now I hear you think: artificial flowers are called artificial flowers for a reason. They often look fake. And if that isn’t the case, they are mega-expensive. Yes, I always thought so. Until I recently discovered that this isn’t the case at all. But how then and what then? I tested it for you.

The goal: a field bouquet that is as natural as possible with different flowers in different colors. You can find the most beautiful artificial flowers online. But with a price of € 7 to € 10 per flower, it will be a costly affair. Did you know that there are stores selling artificial flowers, but for a nice price? The secret here is to look closely at the color and shape. Don’t be put off by some flowers looking fake. You just don’t take them. The advantage of a field bouquet is that you have a bouquet with different flowers. Try out which flowers and colors match and don’t look fake. You see quickly enough whether it fits together. If you have your bouquet complete, don’t forget the vase. Depending on where you put the bouquet, you make a choice for a specific vase. If you put the bouquet next to the sofa, you can use a lower vase. If you want the bouquet on the table, a higher vase is very suitable. Of course you can also change it after a while. After all, your flowers are perfect forever. Mix and match. Everything is possible and everything is allowed!

Back to my bouquet. The vase comes from my cabinet, so no costs here. The flowers only cost me € 15 in total. The price for a regular bouquet of real flowers. How nice is that!

I am now a fan of the possibilities that artificial flowers and plants offer. And you? Are you going to try this hack?

Follow me on Instagram, Facebook and Pinterest!

Geef een reactie

Previous Post Next Post