Blog post

DIY | Paasversiering met een twist

14 april 2019

Het is bijna Pasen! En of je nu wel of niet aan het paasontbijt gaat, een paastak mag in jouw interieur niet ontbreken. Tijd voor een makkelijke, snelle en betaalbare DIY om jouw paastak dit jaar net even anders te decoreren. 

DIY | Last-minute trendy paasversiering

Pinterest en Instagram staan er al tijden vol mee: de macramé veer. Een leuke trend die met een kleine twist ook heel geschikt is voor jouw paastak. En één die je heel gemakkelijk zelf maakt met onderstaand stappenplan. Zeg maar hallo eye-catcher!

Benodigdheden

  • Bolletje(s) wol (met wat dikker draad en in kleur(en) die jij wilt)
  • Tak
  • Naald
  • Schaar
  • Vaas

Stap 1: Op takkenjacht! 

Je kunt een tak kopen, maar… woon je in een “groene” omgeving, dan is het makkelijker om even een rondje door de buurt of tuin te maken. Het zal je verbazen hoeveel takken er voor het oprapen liggen. Zoek een geschikte uit en neem deze mee naar huis. Gemakkelijk, goedkoop en je hebt meteen je dagelijkse beweging gehad! Als laatste pak je thuis een mooie vaas.

DIY | Last-minute trendy paasversiering

Stap 2: het maken van de paasveer: knip de touwtjes

Voor het steeltje van de macramé veer heb je een lange draad nodig. Knip een draad van ongeveer 20 cm af. Deze vouw je zoals afgebeeld dubbel om de naald heen. Je krijgt dus een veer van maximaal 10 cm. Vervolgens knip je 30 touwtjes van ongeveer 10 cm.

DIY | Last-minute trendy paasversiering

Stap 3: het maken van de paasveer: knoop de touwtjes

In de vorige stap heb je de touwtjes voor je veer geknipt. Deze knoop je zoals afgebeeld om de hoofddraad heen. Trek de knoop stevig aan!

DIY | Last-minute trendy paasversiering-4

Herhaal deze stap totdat je tevreden bent over de lengte van de veer. Hierbij schuif je de knopen strak tegen elkaar aan. Laat een paar centimeter van je hoofdtouw over en maak hier een eenvoudige knoop in. Dit is de punt van je veer. Heb je teveel touw over, dan kun je het afknippen, maar zorg dat je een paar centimeter over houdt.

Stap 4: het maken van de paasveer: van touwtjes naar een veer

De veer ziet er nu nogal verwilderd uit. No worries, dit komt allemaal goed. We gaan nu alle uiteinden rafelen. Ik gebruikte hiervoor een naald. Dit werkte trouwens heel goed! Heb je dit gedaan, dan knippen we de losse, gerafelde draden in de vorm van een veer! Voor een extra twist kan je het ook in de vorm van een paasei knippen. Tip: doe dit boven een prullenbak. Het geeft namelijk nogal een rommel. Als laatste haal je de veer van de naald en knoop je hier een dun draadje waarmee je de veer aan de tak kunt hangen.

Stap 5: Maak de paastak!

Laatste stap is om je macramé paaseieren/-veren aan de tak vast te maken! That’s it!

DIY | Last-minute trendy paasversiering-5

En? Wat vind je ervan? Toch een echte eye-catcher voor Pasen?

Op Live love interior vind je meer Paas- en voorjaars DIY’s:

Volg mij op Instagram, Facebook en Pinterest!

++++++

It’s almost Easter! And whether you will be enjoying some amazing Easter breakfast or not, an Easter branch cannot be missed in your interior. Time for an easy, fast and affordable DIY to decorate your Easter branch a little differently this year.

Pinterest and Instagram have been full of it for ages: the macramé feather. A great trend that with a small twist is also very suitable for your Easter branch. And one that you can easily create yourself with the step-by-step plan below. Say hello eye-catcher!

Requirements

  • Wool (with some thicker thread and in the color(s) you want)
  • Branch
  • Needle
  • Scissors
  • Vase

Step 1: Let’s go branch hunting!

You can buy a branch, but … if you live in a “green” environment, then it’s easier to go for a walk through the neighbourhood or garden. It will surprise you how many branches are there lying on the ground. Find a suitable one and take it home. Easy, cheap and you immediately had your daily exercise! Finally, at home look for a nice vase.

Step 2: making the Easter feather: cut the strings

You need a long thread for the stem of the macramé feather. Cut a thread of approximately 20 cm. Fold this double around the needle (see picture). As a result you get a thread of 10 cm. Next step is to cut 30 strings of about 10 cm.

Step 3: making the Easter feather: tie the strings

In the previous step you cut the strings for your feather. You tie this around the main thread as shown in the picture. Tighten the knot firmly! Repeat this step until you are satisfied with the length of the stem. You slide the knots tightly together. Leave a few centimeters of your main rope and make a simple knot here. This is the point of your feather. If you have too much rope left, you can cut it off, but make sure you have a few centimeters left.

Step 4: making the Easter feather: from strings to a feather

As we speak the feather looks rather wild. No worries, this will be all right. We are now going to fray all ends. I used a needle for this. This actually worked very well! Once you’ve done this, we’ll cut the loose, frayed threads in the shape of a feather! For an extra twist you can also cut it into the shape of an Easter egg. By the way, I did this above a trash can. It gives quite a mess. Finally, remove the feather from the needle and tie a thin thread here with which you can hang the feather on the branch.

Step 5: Make the Easter branch!

The last step is to attach your macramé Easter eggs / feathers to the branch! That’s it!

What do you think about it? A real eye-catcher for Easter?

On Live love interior you will find more Easter and spring DIYs:

Follow me on Instagram, Facebook en Pinterest!

Geef een reactie

Previous Post Next Post