Blog post

DIY | Terrarium met planten

3 juli 2020

Ben jij net als ik enorme fan van een terrarium met planten erin? Die met een eigen ecosysteem, dus die geen verzorging nodig hebben maar zichzelf onderhouden? Dan heb ik een leuke DIY-tip voor jou!

Onlangs kwam ik in contact met Plant Rebelz. Dit is een nieuwe, hippe webshop met allerlei toffe plantsoorten uit eigen kwekerij. Je vindt er onder andere de hipste kamerplanten, unieke stekjes en goodies en Do It Yourself terraria met planten. Deze webshop is echt een bezoekje waard!

Om een lang verhaal kort te maken: van het een kwam het ander en sinds kort staat er dus een terrarium van Plantrebelz op mijn eettafel. Wat ik als DIY-lover leuk vindt, is dat je de terraria zelf in elkaar kunt zetten. En het is heel simpel, zeker met het duidelijke stappenplan. Dus jij kan het ook!

DIY-terrarium---Live-love-interior

Benodigdheden

 • Afgesloten glazen pot
 • Steentjes / Grind
 • Snippers actieve kool
 • Aarde
 • Kleine plantjes
 • Mos
 • Decoratieve stenen

Koop je een terrarium in de webshop van Plant Rebelz, dan ontvang je alle bovengenoemde producten voor je terrarium. Handiger kan niet! Hieronder leg ik je stap voor stap uit hoe je een plantenterrarium in elkaar zet.

Stap 1. Je begint met het schoonmaken van de glazen pot. Het handigste is om hier een droge doek voor te gebruiken.

DIY-terrarium---Live-love-interior

Stap 2. Leg op de bodem een laag grind of witte steentjes. Dit bedek je vervolgens met de actieve kool. Dit voorkomt schimmel in de planten.

DIY-terrarium---Live-love-interior

Stap 3. Vervolgens leg je hier bovenop de aarde. Ongeveer 4-5 cm, dus wat meer dan de laag steentjes. Zo kunnen de plantjes goed wortelen.

DIY-terrarium---Live-love-interior

Stap 4. Haal de plantjes uit de pot en poot ze een voor een in de aarde. Dit vond ik nogal lastig, omdat de opening erg smal is. Tip is om de kleinste of de meest kwetbare plantje als eerste te poten.

DIY-terrarium---Live-love-interior

Stap 5. Het terrarium is bijna klaar! Je maakt het af met wat mos en decoratieve stenen. Decoreer hoe je het wilt. Alles kan en alles mag!

DIY-terrarium---Live-love-interior

That’s it! Ik ben fan! En jij?

Volg me op Instagram, Facebook & Pinterest!

DIY-terrarium---Live-love-interior

+++++

Are you, like me, a huge fan of a terrarium with plants in it? Those with their own ecosystem, so who don’t need care but maintain themselves? Then I have a nice DIY tip for you!

Recently I came into contact with Plant Rebelz. This is a new, trendy webshop with all kinds of cool plant species from their own nursery. They sell the hippest houseplants, unique cuttings and goodies and Do It Yourself terrariums with plants. To cut a long story short: one thing led to another and recently a Plantrebelz terrarium can be found on my dining table. What I like as a DIY lover is that you can assemble the terrariums yourself. And it is very simple, especially with the clear step-by-step plan. So you can do it too!

Necessities

 • Sealed glass jar
 • Stones / Gravel
 • Chips of activated carbon
 • Soil
 • Small plants
 • Moss
 • Decorative stones

If you buy a terrarium in the Plant Rebelz webshop, you’ll receive all the above products for your terrarium. It couldn’t be more convenient! Below I explain step by step how to assemble a plant terrarium.

 1. You start by cleaning the glass jar. The most convenient is to use a dry cloth for this.
 2. Place a layer of gravel or white stones on the bottom. You then cover this with the activated carbon. This prevents fungus in the plants.
 3. On top you put the earth. About 4-5 cm, so this is a bit more than the layer of stones.
 4. Remove the plants from the pot and plant them one by one in the soil. I found this quite difficult, because the opening is very narrow. A tip is to plant the smallest or most vulnerable plant first.
 5. The terrarium is almost ready! You finish it off with some moss and decorative stones. Decorate how you want it. Everything is possible and everything is allowed!


That’s it! I am a fan, and you?

Follow me on Instagram, Facebook & Pinterest!

*Deze blogpost is in samenwerking met Plantrebelz tot stand gekomen.

Geef een reactie

Previous Post Next Post