Blog post

How to | Een koel huis zonder airco

24 juli 2018

Heb jij ook het gevoel dat je in Spanje bent met deze tropische temperaturen? Wat de Spanjaarden goed kunnen, is hun huis én hoofd koel houden. Weten hoe jij dit ook doet, lees dan verder.

De zomer staat voor zon, zee, strand… en daar houden we van…. maar de zomer staat ook voor temperaturen van meer dan 25 graden binnen en als je niet uitkijkt een snikhete slaapkamer. Dat laatste willen we dus echt voorkomen. Zeker nu we de komende dagen temperaturen van meer dan 30 graden krijgen en we toch graag lekker willen slapen! Daarom is het hoog tijd voor paar ‘koele’ tips wanneer je geen airco hebt.

1. Ramen open en dicht

Houd op een warme zomerdag de deuren en ramen gesloten. Sluit daarnaast bij ramen – waar de zon binnenkomt – de gordijnen of shutters. Zodra het ’s avonds afkoelt, zet je alle ramen en deuren wagenwijd tegen elkaar open.

2. Luchtig interieur

Allereerst weg met die fluffy kussens en dekentjes waar je op minder warme dagen zo lekker tegenaan kruipt. In de zomer wil je dit echt niet… de zomer vraagt om een summerproof interieur! Haal je vloerkleed weg of vervang deze voor een dunne variant. Leg dunne, witte kussens op de bank. Of ga juist voor kleurrijke kussens en accessoires.  Én vergeet niet luchtig beddengoed voor je bed. Een andere suggestie is het dekbed uit de hoes halen.

3. Elektronica uit!

Gebruik zo min mogelijk elektronische apparatuur. Deze geven namelijk veel warmte af. Perfect excuus om niet te hoeven strijken of te stofzuigen.

4. Eten

Wanneer de temperatuur boven de 25 graden stijgt, is het aan te raden om licht te eten. Maak bijvoorbeeld een lekkere, koude maaltijdsalade of een pasta. Eet vooral geen soep of andere hete gerechten… je krijgt het er namelijk erg warm van 🙂

5. Ventilator

Is het echt niet meer te houden? Met een fles ijswater voor de ventilator koel je niet alleen jezelf, maar ook je huis. Heb je geen ventilator, neem dan eens een kijkje op Bol.com.

6. Relax

Last, but not least… relax!! Doe het extra rustig aan, eet licht, drink veel en draag luchtige kleding. Met dit weer een echte must!

Heb jij nog een goede tip om je huis en jezelf zonder airco koel te houden? Deel het hier en succes de komende dagen! XOXO

Volg mij ook op Instagram, Facebook en Pinterest!

+++++

Do you also think you are in Spain with these tropical temperatures? What the Spanish people can do best, is keeping their houses and heads cool. Would you love to know how to do this yourself, then read along. 

Summer stands for sun, sea, beach … and we love that …. but the summer also stands for temperatures of more than 25 degrees in your home and if you don’t watch out a smothering bedroom. We really want to prevent that. Especially with the hot temperatures of more than 30 degrees the upcoming days! That is why it is time for few ‘cool’ tips when you don’t have air conditioning.

1. Windows open and closed

Keep the doors and windows closed on a hot summer day. In addition, close the curtains and shutters at windows where the sun enters. As soon as it cools down in the evening, you open all windows and doors wide open against each other.

2. Airy interior

First of all, ditch those fluffy pillows and blankets that make you feel so good on less hot days. In the summer you really don’t want this… Summer requires a summerproof interior! Remove your carpet or replace it for a thin version. Place thin, white cushions on the couch. Or just go for colorful pillows and accessories. And don’t forget airy bedding for your bed. Another suggestion is to remove the duvet from the cover.

3. Electronics off!

Use as little electronic equipment as possible. These give a lot of heat. Perfect excuse not to iron or vacuum.

4. Food

When the temperature rises above 25 degrees, it is advisable to eat light. For example, create a tasty, cold salad or a pasta. Don’t eat soup or some other hot dish… you will get it very hot 🙂

5. Fan

Is it impossible to endure this heat much longer? With a bottle of ice water for the fan you will cool – not only yourself – but also your home.

6. Relax

Last, but not least … relax !! Take it extra easy, eat light, drink a lot and wear airy clothing. With this weather that’s a real must!

Do you have a good suggestion to keep your house and yourself cool without air conditioning? Share it here and good luck these days! XOXO

Follow me on Instagram, Facebook & Pinterest!

* In deze blogpost wordt gebruik gemaakt van affiliate links. 

Geef een reactie

Previous Post Next Post