Blog post

Printable quote | New Year’s resolution

1 januari 2020

Een gelukkig & gezond nieuwjaar voor jullie! Bij een nieuw jaar horen goede voornemens. Wil jij het dit jaar echt anders doen, dan heb ik een paar goede voornemens voor jou. Lees je mee?

Oké, oké, ik geef toe. Deze voornemens zijn grappig! Voornemens als regelmatig sporten, gezond eten, stoppen met roken zijn dingen waar je beter sooner than later mee moet beginnen. Bijvoorbeeld in juli, of eind december, waarom eigenlijk pas 1 januari? Zo wil ik heel graag met een hardloopwedstrijd in Barcelona meedoen. Om dit een beetje verantwoord te kunnen doen, heb ik ruimschoots vorig jaar het hardlopen weer opgepakt. Nee dit jaar doen we het anders… Ik kan er lappen tekst over schrijven, maar check de foto’s om te zien wat mijn voornemens dit jaar zijn. Mocht jij je helemaal hierin kunnen vinden, ik maakte er speciaal voor jou een printable van, die je hier download. De printable quote is A4 formaat, en superleuk om in een lijstje te doen of aan de muur met een washitape te hangen! Enjoy!

New years resolution printable - Live love interior
New years resolution printable - Live love interior New years resolution printable - Live love interior

Volg mij ook op Instagram, Facebook en Pinterest!

+++++

A happy & healthy new year to you! With a new year there are the new year resolutions. Do you really want to do it differently this year, then I have a few good resolutions for you.

Okay, okay, I admit. These resolutions are funny! Resolutions like regular exercising, healthy eating, quit smoking are things you better should start sooner than later with. For example, in July, or at the end of December, why on January 1st? For example, I would very much like to participate in a running race in Barcelona. In order to be able to do this a little responsibe, I already picked up running last year. No, this year we do it differently… I can write all about it, but check the pictures to see what my resolutions for this year are. If you can find yourself completely in this, I made a printable of it for you, which you download here. The printable quote is A4 size, and great to put in a list or hang on the wall with a washi tape! Enjoy!

Follow me on Instagram, Facebook & Pinterest!

Geef een reactie

Previous Post Next Post