Blog post

3x tips bij het kopen van een zwarte kraan!

25 mei 2022

I love: zwarte kranen! Ik ben helemaal fan van deze trend: de zwarte kraan in het interieur. Je hebt ze tegenwoordig in alle soorten en maten. Maar let op: de kwaliteit verschilt enorm. Hier vind je 3 tips bij het kopen van een zwarte kraan! Lees je mee?

3x tips bij het kopen van een zwarte kraan! - Live love interior

Tip 1. Kies een stijl

Met de zwarte kraan creëer je instant een moderne, eigentijdse look in je badkamer en/of keuken. Je hebt ze tegenwoordig in alle soorten en maten. Van een wastafelkraan, douchekraan tot een keukenkraan. Met een traditionele ronde hals tot vierkant en strak. Tip: voor eenheid in je interieur kies je voor een kraan in dezelfde stijl.

3x tips bij het kopen van een zwarte kraan! - Live love interior

Tip 2. De coatingtechniek is belangrijk!

Heel belangrijk is om te letten op de coatingtechniek van je nieuwe zwarte kraan. Zwarte kranen worden namelijk op diverse manieren gefabriceerd. Uit ervaring weet ik dat de coatingtechniek echt verschil kan maken. Het is dus een aanrader om hier goed onderzoek naar te doen. Zo kochten wij destijds voor onze keuken een zwarte kraan bij de bouwmarkt. Na een relatief korte periode begon de slijtage en al snel werden lelijke plekken zichtbaar.

Dus toen wij onze badkamer gingen verbouwen, hebben we heel bewust gekeken naar een goede, kwalitatieve kraan. Een die wat langer mee zou gaan dan de kraan in de keuken. Een goede keuze bleek een kraan met een gegalvaniseerde afwerking. Galvanisatie zorgt namelijk voor een harde laag metaal op het product en is slijtvaster dan het traditionele spuiten of poedercoaten.

3x tips bij het kopen van een zwarte kraan! - Live love interior

Shopping tip: Mastello

En zulke kranen koop je dus bij Mastello. Van origine een familiebedrijf. Met als missie design sanitair toegankelijk te maken voor iedere badkamerliefhebber. Dit allemaal tegen een betaalbare prijs. Naast kranen voor de badkamer vind je er ook kranen voor je keuken, design baden, spoelbakken, wastafels en nog veel meer. Neem vooral zelf een kijkje in hun te leuke webshop!

Laten we teruggaan naar de zwarte kraan. Onze kranen in de waskamer en ook keuken zijn van het merk Meir. Door het minimalistische ontwerp is het een echte eyecatcher in ons interieur. De kranen zijn direct leverbaar en je krijgt 15 jaar garantie op de afwerking van het product. Inmiddels is onze badkamer bijna twee jaar oud en de kranen zien er nog super uit! Dus toen we onlangs de kraan in de keuken gingen vervangen, was de keuze snel gemaakt. Een keukenkraan van Meir moest het worden. Ik koos voor een mat zwarte keukenmengkraan met rond design. Is het geen beauty? En niet alleen de kraan ziet er super uit, zo ook de verpakking en de doos. Echt van A tot Z een belevenis!

3x tips bij het kopen van een zwarte kraan! - Live love interior

Tip 3. Schoonhouden van zwarte kranen

Mijn laatste tip gaat over het schoonhouden van de zwarte kraan. Hoe doe je dit? Je wilt namelijk je zwarte kranen zo lang mogelijk mooi houden. Door het goed schoon te houden zorg je ervoor dat kalk en aanslag geen schijn van kans maken. Goed om te weten, is dat je niet veel meer hoeft te doen dan bij een standaardkraan. Je voorkomt kalk en aanslag door na gebruik je kraan in de badkamer of keuken goed af te drogen met een zachte doek. Ook gebruik je bij het schoonmaken een zacht reinigingsmiddel en absoluut geen chloor, schuursponsjes of schuurmiddelen. Heb je onverhoopt toch kalkaanslag: ik heb gehoord dat je dan een citroen of een product op basis van citroenzuur moet gebruiken. Dit laatste ga ik ook eens uitproberen. Ik zal de resultaten met jullie delen!

Ik ben benieuwd: ben jij fan van zwarte kranen? Of juist een andere kleur of de standaardkraan?

XOXO
Volg me op Instagram, Facebook & Pinterest!

+++++

I love: black faucets! I’m a big fan of this trend: the black faucet or tap in the interior. Nowadays you have them in all shapes and sizes. But be aware: the quality varies enormously. Here you will find 3 tips when buying a black faucet or tap!

Tip 1. Choose a style

With the black tap you can instantly create a modern, contemporary look in your bathroom and/or kitchen. Nowadays you have them in all shapes and sizes. From a sink faucet, shower faucet to a kitchen faucet. With a traditional round neck to a square one. Tip: for unity in your interior, choose a faucet in the same style.

Tip 2. The coating technique is important!

It is very important to pay attention to the coating technique of your new black faucet. Black faucets are manufactured in various ways. I know from experience that coating technology can really make a difference. I therefore recommend you to do good research on this. At the time, we bought a black faucet for our kitchen at the hardware store. After a relatively short period of time, the wear started and soon ugly spots became visible.

So when we started renovating our bathroom, we consciously looked for a good, high-quality faucet. One that would last a little longer than the faucet in the kitchen. A faucet with a galvanized finish turned out to be a good choice. Galvanization creates a hard layer of metal on the product and is more wear-resistant than traditional spraying or powder coating.

Shopping tip: Mastello

And you can buy such faucets at Mastello. Originally a family business. With the mission to make design sanitary facilities accessible to every bathroom enthusiast. All this at an affordable price. In addition to faucets for the bathroom, you will also find faucets for your kitchen, designer baths, sinks, washbasins and much more. Take a look for yourself in their very nice webshop!

Let’s go back to the black faucet. Our faucets in the laundry room and kitchen are from the Meir brand. Its minimalist design makes it a real eye-catcher in our interior. The taps are immediately available and you get a 15-year warranty on the finish of the product. Our bathroom is now almost two years old and the taps still look great! So when we recently replaced the tap in the kitchen, the choice was quickly made. It had to be a Meir kitchen faucet. I chose a matt black kitchen faucet with a round design. Isn’t it a beauty? And not only does the faucet look great, so does the packaging and the box. An experience from A to Z!

Tip 3. Keeping black faucets clean

My last tip is about keeping the black faucet clean. How to do this? You want to keep your black faucets beautiful for as long as possible. By keeping it clean, you ensure that limescale and deposits don’t stand a chance. Good to know is that you don’t have to do much more than with a standard faucet. You prevent limescale and deposits by thoroughly drying your faucet in the bathroom or kitchen with a soft cloth after use. You also use a mild cleaning agent when cleaning and absolutely no chlorine, scouring pads or abrasives. If you unexpectedly have limescale: I’ve heard that you should use a lemon or a product based on citric acid. I will also try this last one. I will share the results with you!

I’m curious: are you a fan of black faucets? Or a different color or the standard faucet?

Follow me on Instagram, Facebook & Pinterest!

*Deze blogpost is in samenwerking met Mastello tot stand gekomen. 

Geef een reactie

Previous Post Next Post