Blog post

Chique slaapkamer makeover | van licht naar donker

3 januari 2024

De titel zegt het al… een chique slaapkamer make-over, van licht naar donker… Letterlijk van lichte, witte muren naar alles donkergrijs! Om een echte hotellook te creëren. Wait, what! Yes, we hebben het gedaan! Hoe het eruit ziet en hoe je dit doet, ontdek je nu in deze blogpost.

how-to-slaapkamer-hotelsfeer---live-love-interiorLaten we eerst even kort terugblikken. Dit was onze slaapkamer! De slaapkamer heeft al meerdere looks gehad, maar het uitgangspunt was altijd wit, hout, grijs, de scandinavische look. Een nieuw behangetje of kleurtje hier, een ander vloerkleedje daar! Altijd leuk en mooi! Maar het was tijd voor iets compleets anders.

Van licht naar donker

Hoe fan ik ben van mooie, chique hotelkamers, vaak met een “vreselijk” donkere kleur op de muur, dat dan weer wel! Desondanks ik van het Scandinavische, natuurlijke ben, weet ik dat donker erg chique kan zijn, mits je het op de juiste manier toepast. Maar durf ik dat wel… Na lang wikken en wegen over o.a. de kleur, is de knoop doorgehakt en hebben we het gedaan. Onder het mom van we kunnen het altijd weer wit verven. Maar wat ziet het er waanzinnig uit, zo chique, zo anders! Hallo chique hotelsfeer!

Chique-slaapkamer-makeover---Live-love-interior

De chique slaapkamer make-over doe je zo!

  • Om een statement te maken en de chique look te creëren, gaven we de slaapkamer een warme, intense kleur. Het is de kleur donkergrijs geworden. De muren werden geverfd, de kledingkast hebben we beplakt met grijszwarte folie met houtlook, het deur- en raambeslag werd vervangen voor zwart. Tip: om echt de luxe en chique sfeer te creëren, verfden we ook de plinten, kozijnen, radiator en deuren in dezelfde kleur als de muren.

Chique slaapkamer make-over - Live love interior

  • Naast een mooie kleur spelen ook rijke materialen een belangrijke rol bij het creëren van de chique hotellook. Zie bijvoorbeeld de wooden panel achter ons bed! Of het hoogpolige vloerkleed of het hotelcheque beddengoed, zoals het bedlinnen, sprei en fluffy kussens.

Chique slaapkamer make-over - Live love interior-2

  • Je maakt je hotelslaapkamer compleet met een paar mooie, chique accessoires, waaronder een luxe zitje. Kies voor slechts een paar mooie eyecatchers. Zo kozen wij voor een mooi velvet fauteuil en een chique vaas met een boeket droogbloemen. Wat trouwens ook niet mag ontbreken, is stijlvolle sfeerverlichting. Aan weerskanten van ons bed hebben wij een modern, doch chique nachtlampje opgehangen. En we hebben de bedrading netjes weggewerkt in de kast erachter.

Chique slaapkamer make-over - Live love interior-6 Chique slaapkamer make-over - Live love interior

  • Met deze aanpassingen was onze luxe, donkere slaapkamer klaar! Maar wat we niet mogen vergeten… opgeruimd staat netjes… Ofwel: een hotelkamer is altijd opgeruimd. En dat geldt ook bij jou/ons thuis… om de echte hotellook te creëren en te behouden, dient de slaapkamer opgeruimd te zijn. Dus weg met die rondslingerende kleren, schoenen en dergelijke! Bijkomend voordeel: dit schept rust in je hoofd, waardoor je ook beter slaapt. Win, win dus!

Chique slaapkamer make-over - Live love interior

En… wat vind je van onze nieuwe slaapkamer? Like or don’t like?

Volg me op Instagram, Facebook & Pinterest!

+++++

The title says it all… a chic bedroom makeover, from light to dark… Literally from light white walls to everything dark gray! To create a real hotel look. Wait, what! Yes, we did it! Here you discover what it looks like and how to do it too.

First let’s take a quick look back. In the first picture you see our bedroom before! Our bedroom has already had several looks, but the starting point was always white, wood, gray, the Scandinavian look. A new wallpaper or color here, a different rug there! Always fun and beautiful! But it was time for something completely different.

From light to dark

How much I love beautiful, chic hotel rooms, often with a “terribly” dark color on the wall though! Although I am a Scandinavian, natural person, I know that dark can be very chic, if you apply it in the right way. But do I have the guts to do this… After a long deliberation about for example the color, we did it. Under the guise of we can always paint it white again. But it looks amazing, so chic, so different! Hello chic hotel look!

This is how you do the chic bedroom makeover!

  • We wanted to make a statement and create the chic look and therefore gave the bedroom a warm, intense color. It has become the color dark gray. The walls were painted, we covered the wardrobe with dark foil with a wood look, black door and window fittings, and so on. Tip: to really create the luxurious and chic atmosphere, we also painted the skirting boards, window frames, radiator and doors in the same color as the walls.
  • In addition to a beautiful color, rich materials also play an important role in creating the chic hotel look. See, for example, the wooden panel behind our bed! Or the deep-pile rug or the hotel bedding, such as the bed linen, dark bedspread and pillows.
  • You complete your hotel bedroom with a few beautiful, chic accessories, including a luxurious seat. But just go for a few beautiful eye-catchers. For example, we chose a beautiful velvet armchair and a chic vase with a beautiful bouquet of dried flowers. What should also not be missing is stylish lighting. We have hung a modern, yet chic night light on both sides of our bed. We have neatly concealed the wiring in the cabinet behind it.
  • With these adjustments, our luxurious, dark bedroom was ready! But what we should not forget… tidy is tidy… In other words: a hotel room is always tidy. And that also applies to your home… to Create and keep the real hotel look, the bedroom should be tidy. So get rid of those clothes, shoes and so on! An additional advantage: this creates peace in your head, so that also makes you will sleep better. That’s a win, win! 

So what do you think of our new bedroom? Like or don’t like?

Follow me on Instagram, Facebook & Pinterest!

Geef een reactie

Previous Post Next Post