Blog post

5 meest gestelde vragen over ons interieur!

19 februari 2018

Waar heb je je bank gekocht? Wat voor kleur groen is de muur achter je bed? Regelmatig krijg ik vragen over ons interieur. Tijd om de vijf meest gestelde vragen te beantwoorden!

De meest gestelde vraag aller tijden, is waar we onze bank hebben gekocht. Sterker nog, ik krijg zelfs nu nog vragen waar we onze ‘oude’ bank (die we in het appartement hadden) kochten. Dus met stipt op:

 1. Waar komt jullie bank vandaan?
  Onze oude bank paste helaas niet meer in ons nieuwe huis; het verlengde stuk zat aan de verkeerde kant. Dus er moest een nieuwe bank komen. Ik wilde graag weer een lichtgrijze versie en het moest lekker zitten! We vonden onze droombank bij….. jawel… Woonexpress. Het is de 3-zitsbank ‘Demeern’. Mocht je nog geïnteresseerd zijn in onze oude bank. Deze was van Loods 5.

  5 meest gestelde vragen over ons interieur - live love interior

 2. Welke kleur zijn de donkere deuren en kozijnen?
  Regelmatig zie ik op Instagram dames die overwegen hun kozijnen donker te maken. Ik zeg doen! Ook wij vonden het heel spannend, maar we zijn er erg blij mee. Het is het meest gemaakte compliment van visite. En een groot aantal raakte zelfs geïnspireerd en hebben thuis ook hun kozijnen donker gemaakt. Wij hebben trouwens gekozen voor een antraciet grijze kleur, namelijk: RAL 7021.

  5 meest gestelde vragen over ons interieur - live love interior

 3. De groene kleur in de woonkamer en achter jullie bed, welke kleur is dit?
  Om meteen antwoord op de vraag te geven: Early dew van Flexa. We zijn helemaal fan van de Scandinavische, industriële woontrend. Maar met superstrakke witte muren, antraciete kozijnen en deuren, wilden we wel graag een muur met een kleurtje. Dit om het strakke een beetje te breken. Lichtgrijs hadden we al in het appartement. Pinterest stond vol met foto’s met Early dew-muren. We zijn er erg blij mee. Afhankelijk van het licht verandert de kleur. Dat is toch juist tof!

  5 meest gestelde vragen over ons interieur - live love interior

 4. Waar zijn de ronde salontafeltjes in de woonkamer van?
  De ronde salontafeltjes in ons interieur zijn mijn favoriet. Oké, ze zijn met visite niet mega-praktisch. Maar who cares…. hoe vaak komt er nu visite. Als wij het maar leuk vinden. Het grootste tafeltje kocht ik ooit bij een online kringloop voor €6,50 (!). Kun je het geloven? Het enige wat ik nog nodig had, was een pot verf en een kwast. Het middelste tafeltje kocht ik bij Kwantum. En derde tafeltje is het OSB-tafeltje van Zuiver en heb ik gewonnen.

  5 meest gestelde vragen over ons interieur - live love interior

 5. Het hoofdbord achter jullie bed is zelfgemaakt. Heb je een werkbeschrijving?
  Toen Patrick en ik net samen waren, maakte hij ons hoofdbord. Scandinavisch, industrieel, geschikt om iets op te zetten. Deze DIY haalde zelfs de laatste editie van 101 Woonideeën. Toen we gingen verhuizen, moest het hoofdbord mee. Dus uit elkaar geschroefd, in de auto, en weer in elkaar geschroefd. Natuurlijk hebben we een werkbeschrijving. Zie hier!

Dat was het weer voor vandaag! Hoop dat je het leuk vond. Mocht je nog vragen hebben, laat het weten!

5 meest gestelde vragen over ons interieur - live love interior

+++++

Where did you buy your couch? What color green is the wall behind your bed? I regularly get questions about our interior. I say time to answer the five most frequently asked questions! Don’t miss it!

The most asked question of all time is where we bought our couch. In fact, I still get questions where we bought our ‘old’ couch (which we had in the apartment). 

 1. Where does your couch come from?
  Unfortunately our old couch did not fit in our new home anymore; the extended piece was on the wrong side. So we had to buy another one. I wanted a light gray version again and it had to be comfortable! We found our dream couch….. yes at the Dutch store Woonexpress. It is the 3-seat sofa ‘Demeern’. If you are still interested in our old couch. This one was from Loods 5.
 2. What color are the dark doors and window frames?
  Regularly I see on Instagram ladies who are considering painting their window frames dark. I say go for it! We also found it very exciting, but we are very happy with it. It is the most made compliment of visitors of our home. And a large number got inspired and also made their window frames dark. We chose for an anthracite gray color, namely: RAL 7021.
 3. The green color in the living room and behind your bed, what color is this?
  To give an immediate answer to the question: Early dew from Flexa. We are a fan of the Scandinavian-industrial living trend. But with super tight white walls, anthracite frames and doors, we wanted a wall with a color. This to break the room a bit. We already had light gray in the apartment. Pinterest was full of photos with Early dew walls. We are very happy with it. The color changes depending on the light. That is really cool!
 4. Where are the round coffee tables in the living room?
  The round coffee tables in our interior are my favorite. Okay, they are not mega-practical with visitors in our home. But who cares …. how often is that? If we like it. The largest table I bought at an online thrift shop for €6.50 (!). Can you believe it? All I needed was a pot of paint and a brush. I bought the middle table at the dutch store Kwantum. And third table is the OSB-table of Zuiver which I won.
 5. The headboard behind your bed is homemade. Do you have a work description?
  When Patrick and I were just together, he made our headboard. Scandinavian, industrial & suitable for some styling. This DIY even made the last edition of 101 Woonideeën magazine. When we moved, the headboard had to come. So we screwed it apart, in the car, and screwed it back together again. Of course we have a work description. See here!

Hope you enjoyed this blogpost. If you got any questions, let me know! 

Geef een reactie

Previous Post Next Post