Blog post

5 tips voor jouw badkamerrenovatie

16 april 2023

In de zomer van 2020 hebben wij onze badkamer verbouwd. Hip en trendy dat bij de laatste trends past, toch tijdloos en een fijne plek om te ontspannen, dat was het idee. Hierbij 5 belangrijke tips waar je aan moet denken!

Ik was en ben nog steeds zo blij met onze nieuwe badkamer! Elke keer als ik in de badkamer sta, voelt het alsof ik in een hotel ben. Is dit echt mijn badkamer? Jaaaaaa, echt! Wij beiden hebben nooit eerder een badkamer gehad die helemaal conform de laatste trends en onze smaak was. En hoe lekker is een regendouche!

In mijn eerdere blogpost over de badkamerrenovatie deelde ik hoe onze badkamer er voor de verbouwing uit zag, onze plannen en tekeningen. Hieronder vind je 5 belangrijke tips waar wij en ook jij aan moet denken bij het verbouwen van de badkamer en wat dus geleid heeft naar onze mooie, nieuwe badkamer.

Badkamerrenovatie-2020---Live-love-interior

1. De indeling van de badkamer

Qua indeling hebben we wel en niet het een en ander veranderd. Huh, what? Ik zal het uitleggen. De badkamer is vergroot door een stuk loze gang bij de badkamer te trekken. Hierdoor  hebben we meer ruimte en is de oppervlakte van de badkamer groter. Qua indeling waar de douche en de wasbak zijn geplaatst, is er niets veranderd. Behalve dat we mooie materialen hebben gebruikt. Dat zorgt echt voor een compleet ander gezicht!

2. Een bad, douche of beiden

Hou jij van lekker in bad gaan? En heb je er ruimte voor? Dan kun je ervoor kiezen om een bad in de badkamer te plaatsen. Ik ben helemaal fan van een mooi vrijstaand, ovalen bad. Echter was hier in onze badkamer geen ruimte voor. Ook al is onze badkamer vergroot, deze ruimte hadden we nodig om de wasmachine netjes weg te kunnen werken. Deze staat nu uit het zicht ‘achter’ de muur van het toilet. Wij kozen dus voor een douche. Vereisten waren: het moet ruim zijn, geen douchegordijn en een regendouche. De douchebak is 1.40 meter lang, erg ruim dus!

3. De badkamerverlichting

Verlichting in de badkamer is erg belangrijk. Belangrijk punt waar je rekening mee dient te houden, is of je daglicht in je badkamer hebt. Wij hebben een groot raam in de badkamer, superfijn dat natuurlijke licht. Maar als het donker is, willen we ook graag wat zien. We hebben daarom gekozen voor vijf spots op diverse plekken in de badkamer. Een tip is om spotjes te nemen waar je Philips Hue-verlichting in kunt doen en hier een sensor bij te kopen. Zo gaan in onze nieuwe badkamer de spots bij binnenkomst van de badkamer aan en na een aantal minuten vanzelf weer uit. Ook hebben we ingesteld dat de verlichting ’s nachts op nachtstand gaat. Zo ben je dus niet meteen wakker als je even kort naar de toilet moet. Daarnaast hebben wij in onze moderne spiegel sfeervolle verlichting.

Soortgelijke mooie zwarte wastafelkranen vind je hier!

4. De sfeer in je badkamer

De badkamer moet een fijne plek in je huis zijn, een plek waar je lekker kunt ontspannen. Kleuren, materialen en de verlichting bepalen de sfeer. Het is dus belangrijk om vooraf goed na te denken over de uitstraling van je badkamer. Wil je klassiek, modern, tegels of een combinatie met stucwerk? Zo ben ik fan van mooie, lichte badkamers, zwarte accenten, de marmerlook, passend bij de Scandinavische woonstijl. Dit was dus ook uitgangspunt voor de nieuwe look van onze badkamer. We hebben daarom gekozen voor tegels in een grijze betonkleur op de vloer, grote marmeren wandtegels in het douchegedeelte, kranen uit de muur, zwarte accenten – in de vorm van kranen, spiegel, douchescherm, toiletrolhouder et cetera – en veel stucwerk in plaats van tegels.

Badkamerrenovatie-2020-Live-love-interiorHier vind je de ronde badmat van HK Living, een soortgelijk eiken badmeubel (120 cm), soortgelijke zwarte kranen voor de wastafel, een soortgelijke douchewand met zwart profiel, een zwarte spiegel met verlichting en een soortgelijke witte douchebak. Hier vind je Philips hue lampen geschikt voor spots en een bijbehorende bewegingssensor.

5. Overige meubels en benodigdheden in de badkamer

Bij de inrichting van de badkamer komt veel bij kijken. Denk aan de mogelijkheid van een toilet, het badkamermeubel en allerlei accessoires. Heb je ruimte voor een toilet in de badkamer, dan zeg ik: doen! Ik vind het fijn en handig om boven een toilet te hebben. Toiletten heb je in verschillende soorten en maten. Helemaal van deze tijd is een hangende toilet. Wist je dat er tegenwoordig ook verkorte en compacte toiletten te koop zijn. Deze hebben wij ook genomen, zodat we zoveel mogelijk ruimte konden besparen. De wasmachine moest immers nog achter de toilet komen.

Een ander belangrijke eye-catcher is het badkamermeubel. Belangrijk is om na te denken over welke spullen je in de badkamer wilt bewaren. Denk aan verzorgingsproducten, je föhn, je make-up, maar wat doe je met de handdoeken? Natuurlijk zijn zaken als de beschikbare ruimte ook belangrijk. En hoeveel wasbakken wil je, een gedeelde of juist één voor zowel hem en haar. Wij kozen ook hier voor een hangend meubel met twee wasbakken. Maar één in een houtlook. Dit om het wit, grijs en zwart in de rest van de badkamer te breken en een warme look te creëren. Als je dan denkt dat je klaar bent, heb je het mooi mis. Wat mij opviel, je hebt altijd meer nodig dan je denkt. Zo hebben wij ook moeten nadenken over een nieuwe radiator, ook hierin heb je verschillende soorten en maten. En over accessoires zoals een handdoekrek, een toiletrolhouder, stopcontacten, et cetera.

Badkamerrenovatie-2020-Live-love-interiorHier vind je een zwarte zeepdispenser, toiletrolhouder, raamwisser en toiletborstel. De witte PVS Jaloezien zijn van 123jaloezie.nl

Dit waren voor nu mijn tips! Ik ben benieuwd wat je van onze nieuwe badkamer vindt. Laat dan hieronder een berichtje achter!

Volg mij op Instagram, Facebook & Pinterest!

+++++

In 2022 we renovated our bathroom. Hip and trendy that fits the latest trends, which is timeless, a nice place to relax, that was the idea. Here are 5 important tips to keep in mind!

I am still so happy with our new bathroom! Every time I am in the bathroom it feels like I am in a hotel. Is this really my bathroom? Yeah, really! We both have never had a bathroom that was completely in line with the latest trends and our taste. And how nice is a rain shower! In my previous blog post about the bathroom renovation, I shared what our bathroom was like until recently, our plans and some drawings. Below you will find 5 tips that we and you should also consider when renovating the bathroom and what has led to our new bathroom.

1. The layout of the bathroom

In terms of layout, we have and have not changed things. Huh, what? Let me explain. The bathroom has been enlarged by adding a piece of the hallway to the bathroom. So in this regard, we have more space and the bathroom has become bigger. In terms of where the shower and sink are placed, nothing has changed. Except that we used beautiful materials. This really makes a difference!

2. A bath, shower, or both

Do you like taking a bath? And do you have room for one? Then you can choose to place a bath in your bathroom. I love beautiful freestanding, oval baths. However, there was no room for this in our bathroom. Even though our bathroom has been enlarged, we needed this space to put the washing machine. This is now out of sight “behind” the wall of the toilet. So we opted for a shower. Requirements were: it must be spacious, no shower curtain and a rain shower. The shower is 1.40 meters long, so very spacious!

3. The bathroom lighting

Lighting in the bathroom is very important. Important is that you should take into account whether you have daylight in your bathroom or not? We have a large window in the bathroom, which is great. But when it’s dark, we also want to see something. We have therefore opted for five spots in various places in the bathroom. A tip is to take spots where you can use Philips Hue lighting and buy a sensor for this. In our new bathroom, for example, the spotlights turn on when entering the bathroom and turn off automatically after a few minutes. We have also set the lighting to be much softer at night. So you aren’t immediately awake if you have to go to the toilet.

4. The atmosphere in your bathroom

The bathroom should be a nice place in your house, a place where you can relax. Colors, materials and lighting determine the atmosphere. It’s therefore important to think carefully about the look of your bathroom. Are you going for classic, modern, tiles or a combination with plastering? For example, I am a fan of beautiful, light bathrooms, black accents, the marble look, matching the Scandinavian living style. This was also the starting point for the new look of our bathroom. We have therefore opted for tiles in a gray concrete color on the floor, large marble wall tiles in the shower area, taps from the wall, black accents – in terms of taps, mirror, shower screen, toilet roll holder et cetera – and a lot of plastering instead of tiles.

5. Other furniture and supplies in the bathroom

A lot is involved in the design of the bathroom. You have to consider the possibility of a toilet, bathroom furniture and all kinds of accessories. If you have room for a toilet in the bathroom, I say: do it! I find it very convenient to have a toilet upstairs. There are toilets in different shapes and sizes. A hanging toilet is very contemporary. Did you know that nowadays there are also shortened and compact toilets for sale. We also took these so that we could save as much space as possible. After all, the washing machine still had to come behind the toilet.

Another important eye-catcher is the bathroom furniture. It is important to think about which items you want to keep in the bathroom. Think of care products, your hair dryer, your make-up, but also the towels? Of course, things like the available space are also important. And how many sinks do you want, a shared one or one for both him and her. We also opted for a hanging piece of furniture with two sinks. One in a wood look. This to break up the white, gray and black in the rest of the bathroom and create a warm look. Then if you think you’re done, you’re pretty wrong. What struck me, you always need more than you think. We also had to think about a new radiator, here too you have different types and sizes. And about accessories such as a towel rack, a toilet roll holder, sockets, et cetera.

These were my tips for now! I’m curious what you think of our new bathroom. Then leave a message below. 

Follow me on Instagram, Facebook & Pinterest!

* In deze blogpost wordt gebruik gemaak van affiliate links.

Geef een reactie

Previous Post Next Post