Blog post

De kleur Spiced honey in je interieur doe je zo!

27 mei 2019

Yessssss, ik heb het gedaan… de muur in de woonkamer spiced honey geverfd! Mocht jij nog over deze kleur twijfelen, misschien ben je na het zien van de inspiratiebeelden overtuigd van deze kleur in je interieur. 

Eind vorig jaar werd Spiced honey als de trendkleur van 2019 uitgeroepen. In die tijd was de muur in onze woonkamer nog Early dew ofwel mintgroen. Wat overigens een aantal jaar geleden ook de trendkleur van het jaar was. Maar ik was er na 1,5 jaar klaar mee… het was het net niet… maar wat zou dan tof staan? Spiced honey… of Denim blue? We gingen voor Denim blue. Kan je het nog herinneren? Een dag voor we naar Dubai gingen, sausden we de muur blauw. Ook leuk zou je denken… maar je raadt het al… de kleur Spiced honey, het bleef knagen. Dat je op Instagram de mooiste interieurs met Spiced honey tegenkomt, helpt natuurlijk niet erg mee 🙂

Dusssss…. zoals ik al aankondigde, we verfden de muur Spiced honey. Vandaag de reveal hoe ons interieur er op dit moment uitziet, inclusief (shopping) tips. Ik ben er echt blij mee… Ik ben heel benieuwd wat jij er van vindt.

Woonkamer Spiced honey - Live love interior

Spiced honey

Tadaaaa, hier de muur in onze woonkamer in de kleur Spiced honey! Echt te gek, toch? Zie je trouwens onze Monstera? Deze plant is uitermate geschikt voor ‘donkere’ hoeken waar geen zon komt. Hier het bewijs, want hij is in 1,5 jaar behoorlijk gegroeid. Regelmatig krijg ik vragen over de zwarte lamp. Deze kocht ik een aantal jaar geleden bij Karwei. Helaas hebben ze het niet meer in het assortiment. Maar… ik zie soortgelijke lampen regelmatig bij verschillende winkels voorbij komen. Dus even Googlen. Qua accessoires ga ik voor zwart, goud, bruin & wit. Past helemaal bij de muur, toch?

Woonkamer Spiced honey - Live love interior

Meerdere tafels als salontafel

Ik hou van kleine tafeltjes… Het ziet er niet alleen leuk uit, het is ook erg praktisch. De twee lage tafels zijn van Woood en de hoge kocht ik bij Kwantum. Volgens mij is het officieel zelfs een krukje. Maar je ziet het, door te variëren in type tafels en hoogtes krijg je een speels effect!

Woonkamer Spiced honey - Live love interior

Variëren met vloerkleden

Een vloerkleed geeft sfeer en warmte aan een interieur. Je creëert er eenvoudig een nieuwe look mee! Dat is ook de reden dat ik regelmatig van vloerkleed wissel. Ik raad iedereen het hebben van 2-3 verschillende vloerkleden aan. Zo kocht ik onlangs dit nieuwe vloerkleed met zwart-wit print. Dit is het Varamin-kleed en is te koop bij o.a. de Karwei. Als ik er weer even op uitgekeken ben, leg ik een andere neer. Tadaaaaa nieuwe vibe in de woonkamer. Het fauteuil hebben we inmiddels een jaar of vier. Het was onze eerste gezamenlijke aankoop en kochten we destijds bij Pronto Wonen in Huissen. Met de cognac-kleur in een soort suede stof is het een echte eye-catcher in onze Scandinavische woonkamer. En het past nu helemaal goed bij de Natural-look in huis.

Woonkamer Spiced honey - Live love interior

Een ronde eettafel als eye-catcher

Een ronde eettafel… Perfect als je weinig ruimte in huis hebt… Het is gezelliger… Je kan iedereen aan tafel aankijken… Het geeft een speels effect… Het is daarom ook niet gek dat de woonbladen en internet er vol mee staan. Ik ben ook fan! Het maakt onze living een stuk ruimtelijker. Om onze tafel heen staat een mix van eetkamerstoelen. Hoe je de perfecte mix stoelen kiest, lees je hier. 

Woonkamer Spiced honey - Live love interior

Style je eettafel!

Het grootste gedeelte van de dag wordt de eettafel niet gebruikt. Het is daarom de ideale plek om een personal touch aan te geven. Houd het lekker simpel of ga helemaal los. Alles kan en alles mag. Bij ons staat in ieder geval een bos bloemen op tafel… Zie je het veldboeket hierboven? Het zijn kunstbloemen… En zien ze er nep uit? Nee, toch? Ik schreef hier een blogpost over.  Echt de moeite waard om te lezen.

Volg mij op Instagram, Facebook en Pinterest!

+++++

Yessssss, I did it… I painted the wall in the living room Spiced honey! If you still have doubts about this color, perhaps after seeing the inspiration images you are convinced of this color in your own interior.

Spiced honey was named the trend color of 2019 at the end of last year. At that time, the wall in our living room was still Early dew or mint green. Which, incidentally, was the trend color of the year a few years ago. But I was done with it after 1.5 years … it was just not it… but what would be beautiful then? Spiced honey … or Denim blue? We went for the color Denim blue. Do you still remember? A day before we went to Dubai, we painted the wall blue. You would think this would be perfect… but you guessed it right… the color Spiced honey, it continued to gnaw on me. The fact that I come across the most beautiful interiors with the color Spiced honey on Instagram doesn’t help much 🙂

Sooooo…. we painted the wall again… Today the reveal of how our interior looks right now, including (shopping) tips. I’m really happy with it … I’m very curious what you think though.

On the first picture you see the wall in our living room in the color Spiced honey! Really beautiful, right? By the way, do you see our Monstera? This plant is extremely suitable for ‘dark’ corners where there is no sun. Here is your proof, because it has grown considerably in 1.5 years. I regularly get questions about the black lamp. I bought this at a Dutch store a few years ago. Unfortunately, they no longer have it in their product range. But … I regularly see similar lights at different stores. So you just have to Google a little.

On the second picture you see a combination of small tables. I really like this… It not only looks nice, it’s also very practical. The two low tables are from Woood and the high one I bought at a Dutch furniture store. I think it’s officially a stool. But you see, by varying in type of tables and heights you get a playful effect!

A rug gives atmosphere and warmth to an interior. You simply create a new look with it! That is also the reason that I regularly change carpets. I therefore recommend everyone to own 2-3 different rugs. For example, I recently purchased this new rug with black and white print. When I’m tired of it, I just put another one down. Hello new vibe in the living room. We have had the armchair for four years now. It was our first joint purchase together. With the cognac color in a kind of suede fabric, it’s a real eye-catcher in our Scandinavian living room. And it now fits perfectly with the Natural look in the house.

A round dining table … Perfect if you have little space in the house … It is more cozy … You can look at everyone at the table … It gives a playful effect … It therefore isn’t really surprising that interior magazines and internet are full of it. I’m a fan too! It makes our living room a lot more spacious. Around our table is a mix of dining room chairs. You can read here how to choose the perfect mix of seats.

The dining table isn’t used for most of the day. It’s therefore the ideal place to give a personal touch. Keep it nice and simple or go wild. Everything is possible and everything is allowed. At our place there is always a bouquet of flowers on the table … Do you see the field bouquet above? They are artificial… And do they look fake? They don’t, right? I wrote a blog post about this. Really worth reading.

Follow me on Instagram, Facebook and Pinterest!

Geef een reactie

Previous Post Next Post