Blog post

Dé tip voor een instant nieuwe look van je keuken

3 februari 2021

De keuken… een belangrijk onderdeel van je huis. Maar niet iets wat je eenvoudig en budgetproof vervangt. Ben je daarentegen wel toe aan een nieuwe look? Je vindt hier dé tip waarmee je je keuken een low-budget make-over geeft, inclusief hoe je dit zelf doet.

Keuken - Live love interior

Herinner je onze keuken nog? Toen wij hier kwamen wonen, was de keuken net een half jaar oud. Ja, die ga je er dus niet even uitslopen en eentje plaatsen die helemaal bij jouw smaak past. Je kunt je geld wel beter gebruiken! Ook al is onze keuken niet helemaal mijn smaak, kan ik er wel wat mee. Hij is wit! Dat scheelt enorm.

Maar nu, hoe kunnen we de keuken zo aanpassen dat het echt bij ons en ons interieur past? Een optie is om de kastjes te verven of de keuken met een andere kleur woonaccessoires af te stylen, maar met handgrepen verander je de sfeer echt.

Voor een andere uitstraling vervang je de handgrepen van je keuken!

En hierbij zijn de mogelijkheden eindeloos. Wil je een andere vorm of kleur, alles is mogelijk! In onze vorige woning hadden we het ook al even (en toen gingen we verhuizen) – leren handgrepen. En zie hieronder het resultaat! De cognac-kleur staat in contrast met de witte kastjes en geeft de keuken een stoere touch.

Dé tip voor een keuken make-over incl. DIY - live love interior

Op internet kun je op verschillende websites kant-en-klare leren handgreepjes kopen. Maar wist je dat je ze ook zelf kunt maken? Dit is heel gemakkelijk en kost echt een fractie van de kant-en-klare variant. Dan is de keuze toch snel gemaakt! Zoals beloofd hierbij de Do-It-Yourself:

Benodigdheden

 • Stuk leer van 800 mm x 25 mm
  Ik koos voor een cognac-kleur.
 • Slotbouten M5mmx30mm
 • Gaatjestang
 • Liniaal
 • Potlood
 • Schaar of standymes

Dé tip voor een keuken make-over incl. DIY - live love interior

Stap 1. De voorbereiding

Eerste stap is om de oude handgrepen los te schroeven en te verwijderen. Meet de afstand tussen de gaten van het handvat. In ons geval is dit 13 cm. Hier telden wij 3 centimeter bij op. Belangrijk, want je wilt het handvat kunnen vastpakken 🙂 Dus in totaal worden onze leren handgreepjes 16 cm breed. Normale afmeting is ongeveer 17 cm. Tip: maak eerst één handgreepje en probeer uit wat in jouw situatie werkt.

Stap 2. Stap voor stap een handgreepje maken

Teken het handgreepje op de leren strook en snij/knip dit uit. Om het handgreepje te kunnen bevestigen, heb je aan beide kanten een slotbout nodig. Teken op 1 cm van de linker- en rechterzijde van het stuk leer het gaatje voor de bout af. Met de gaatjestang maak je hier een gaatje. Heb je geen gaatjestang, no problem! Met een boormachine lukt het ook.

Stap 3. De bevestiging van het handgreepje

De laatste stap is om met de slotbouten het handgreepje aan het kastdeurtje te bevestigen! Zo makkelijk is het eigenlijk! En onthou, het scheelt je het viervoudige van de kant-en klare versie! Ziet het er mooi uit, maak dan de rest en geef die keuken een nieuwe look!

Heb jij nog goede tips om je keuken een make-over te geven? Deel ze hier!

Dé tip voor een keuken make-over incl. DIY - live love interior

+++++

The kitchen… an important part of your home. But not something that you replace easily and low-budget. But you really are ready for a new look? You will find here THE tip with which you give your kitchen a low-budget makeover, including the Do-It-Yourself. 

Do you remember our kitchen? When we moved here, the kitchen was just six months old. Then it’s no option to take it out and place one that fits your taste. You can use your money better! Even though the kitchen is not quite my taste, I can do something with it. It’s white! That makes a huge difference.

But, how can we adjust the kitchen so that it really fits with us and our interior? One option is to paint the cabinet doors or style the kitchen with a different color home accessories, but with changing the cabinet door handles you can really change the atmosphere.

For a different look, replace the cabinet door handles of your kitchen!

The possibilities to do this are endless. In our previous home we also had it for a while (and then we moved) – leather cabinet door handles. 

On various website you can buy leather cabinet handles all finished. But do you know that you can also make them yourself? This is very easy and costs a fraction of the finished version. The choice is made quickly, right! As promised, here you can find the Do-It-Yourself:

What do you need?

 • Piece of leather of 800 mm x 25 mm
  I opted for a cognac color.
 • Lock bolts M5mmx30mm
 • Hole punch
 • Ruler
 • Pencil
 • Scissors or a knife

Step 1. The preparation

The first step is to remove the old cabinet door handles. Measure the distance between the holes of the handles. In our case this is 13 cm. To this we added 3 centimeters. This is important, as you want to be able to grab the door handle 🙂 So in total our leather cabinet door handles are 16 cm wide. Normal size is about 17 cm. Tip: first make one cabinet door handle and try out what works in your situation.

Step 2. Make a leather door handle step by step

Draw the size of door handle on the leather strip and cut it out. To attach the door handle, you need a lock bolt on both sides. Draw the hole for the bolt at 1 cm from the left and right side of the piece of leather. You can make a hole here with the hole punch. Don’t you have such tool, no problem! It also works with a drilling machine.

Step 3. The attachment of the door handle

The final step is to attach the leather handle to the cabinet door with the lock bolts! It’s that easy! And remember, it saves you fourfold when you buy them all finished! Is it looking great, you can start making the other leather handles and give that kitchen a new look!

Do you have any good tips to give your kitchen a make-over? Share them here!

Geef een reactie

Previous Post Next Post