Blog post

Een kerst interieur zonder kerstboom!

16 december 2019

De titel zegt het al. De kerstsfeer in je huis zonder kerstboom…. Kan dat? Ja, het kan, echt! Hoe je dit doet, laat ik je zien. Lees je mee?

Dit is alweer onze 3e kerst in dit huis. De tijd vliegt! Kerst is met uitstek het moment van het jaar om je huis gezellig en sfeervol te maken. Met lichtjes, glitters en natuurlijk een kerstboom. De afgelopen twee jaar stond er bij ons een kerstboom in de hoek van de woonkamer te pronken (Klik voor een terugblik naar 2017 en 2018). Maar dit jaar voelde het anders… Hoe gezellig en sfeervol ik de kerstperiode ook vind, ik had niet zo’n zin in een ‘standaard’-kerstboom in huis. Dus een kerstinterieur zonder kerstboom, zo doe ik het!

1. Alternatieve kerstboom

Met geen echte of kunstkerstboom in huis, is het tijd voor een alternatief. Al een aantal jaren zien we alternatieven in plaats van de traditionele kerstboom. Denk bijvoorbeeld aan de minimalistische, strakke cederboompjes, papieren en houten kerstbomen. Persoonlijk ben ik echt fan van de minimalistische cederboom, maar ik vond ze te prijzig. Dit aangezien het boompje slechts heel kort binnen staat. Daarentegen vond ik een wat meer prijsvriendelijk alternatief, namelijk de Araucaria Heterophylla ofwel de kamerden… Met wat lampjes staat nu deze eye-catcher als mini-kerstboom op de salontafel te pronken. Zo heb ik toch wat groens in huis! Op de plek waar de afgelopen jaren onze kerstboom stond, vind je dit jaar een houten strakke variant. Dit past erg goed bij mijn natural look van mijn interieur.

Alternative kerstboom - Live love interio

2. Sfeervolle lichtjes

Kerst en lichtjes zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus ook in ons interieur maak ik op verschillende plekken gebruik van lichtjes. Denk aan lichtjes in de kerstbomen, lichtjes los op tafel, lichtjes voor het raam en lichtjes in andersoortige kerstdecoratie. Door op verschillende plaatsen lampjes te plaatsen, creëer je een gezellige sfeer. Tegenwoordig kan je voor weinig geld led-lichtjes kopen en leuke strengen die op batterijen werken. Heel handig, als je niet voor stopcontacten in huis hebt.

3. Kerstige hoekjes creëren

Ook leuk om te doen is op verschillende plekken in je interieur kleine kerstcomposities te maken. Zo maakte ik op onze eettafel en kast een kerstdecor. Ook een stolp is uitermate geschikt om een kerst stilleven te maken. Helemaal hip op dit moment is om mini-kerstboompjes en -hertjes te gebruiken. Natuurlijk blijven kaarsen en theelichtjes ook ultieme sfeermakers voor kerst.

Kortom dit is ons kersthuis van 2019. Eentje zonder een grote, groene kerstboom. Wat vind jij, hoort een echte groene kerstboom bij kerst of vind je een alternatief ook leuk?

Volg mij ook op Instagram, Facebook en Pinterest!

+++++

The title says it all. The Christmas feeling in your home without a Christmas tree …. Is that even possible? Yes it is! I will show you how to do this too.

This is already our 3rd Christmas in this house. Time flies when you are having fun! Christmas is the moment of the year to make your home cozy. With lights, glitter and of course a Christmas tree. For the past two years, we had a large Christmas tree in the corner of our living room (Click for a review of 2017 and 2018). But this year it felt different … No matter how cozy and atmospheric I find Christmas time, I didn’t feel like a ‘standard’ Christmas tree in our home. So a Christmas interior without a Christmas tree, that’s how I did it!

1. Alternative Christmas tree

With no real or artificial Christmas tree in the house, it’s time for an alternative. For a number of years we have been seeing alternatives instead of the traditional Christmas tree. Consider for example the minimalist, sleek cedar trees, paper and wooden Christmas trees. Personally, I am a real fan of the minimalistic cedar tree, but I thought it was way too pricey. This because the tree is only inside for a very short time. On the other hand, I found a more cost-friendly alternative, namely the Araucaria Heterophylla… With some lights this eye-catcher is now as a mini Christmas tree on our coffee table. So I still have some green at home! At the place where our Christmas tree stood in recent years, you can now find a sleek wooden variant. This fits very well with my natural look of my interior.

2. Atmospheric lights

Christmas and lights are indoubtedly linked with each other. So I also use lights in different places in our interior. Think of lights in the Christmas trees, lights lying loose on the table, lights in front of the window and lights in other types of Christmas decorations. By placing lights in different places, you create a cozy atmosphere. Nowadays you can buy LED lights for little money and fun strands of lights that run on batteries. Very handy if you don’t have much electrical outlets in your home.

3. Create Christmas corners

It is also great idea to have small Christmas compositions at various places in your interior. For example, I made a Christmas decor on our dining table and our cupboard. A bell jar is also ideal for creating a Christmas still life. Totally hot at the moment is to use mini Christmas trees and deer. Of course, candles and tealights also remain the ultimate mood makers for Christmas.

In short, this is our Christmas house of 2019. One without a large, green Christmas tree. What do you think, you think a real green Christmas tree for Christmas is a must or do you also like an alternative?

Follow me on Instagram, Facebook & Pinterest!

Geef een reactie

Previous Post Next Post