Blog post

How to | Creëer met planten je groene oase in huis

3 september 2023

Je woonkamer is het hart van je huis. Je wilt daarom deze ruimte gezellig en uitnodigend maken. Een van de beste manieren hoe je dit doet, is met planten! Planten brengen niet alleen leven in je woonruimte, maar ze kunnen ook een kalmerende, rustgevende sfeer creëren. Hier zijn enkele tips om je woonkamer om te toveren tot een groene oase!

Groene oase met planten - Live love interior

Kies de juiste planten!

Het kiezen van de juiste planten is cruciaal voor het creëren van de gewenste sfeer in je woonkamer. Kies voor luchtzuiverende planten zoals de populaire Monstera, de Calathea Orbifolia of de Sanseveria. Deze planten zuiveren de lucht en zorgen voor een gezondere leefomgeving.

Variatie in grootte en vorm

Variatie in de grootte en vorm van je planten maakt je woonkamer spannend. Speel met planten door bijvoorbeeld grote vloerplanten naast leuke planten op de kast te zetten. Hierdoor ontstaat een natuurlijk ogende, uitnodigende sfeer.

Groene oase met planten - Live love interior

Vergeet je potten niet!

De potten van jouw planten dragen bij aan de sfeer. Kies potten in verschillende materialen en kleuren die passen bij de stijl van je woonkamer. Denk aan zwarte, of gouden potten voor een een luxe uitstraling of aan glazen potten voor een moderne look.

Plaats planten op strategische plekken

Zet je planten op strategische locaties in je woonkamer, zoals op vensterbanken, de eettafel, de kast, en in legen hoeken. Door planten op verschillende hoogtes te plaatsen, creëer je diepte en een gezellige sfeer.

Groene oase met planten - Live love interior

Verzorg je planten goed!

Het is belangrijk om je planten goed te verzorgen om ze er op hun best uit te laten zien. Zorg voor voldoende licht, water en voeding, en verwijder dode bladeren regelmatig. Geef je planten de liefde en aandacht die ze verdienen, en ze zullen je woonkamer opfleuren.

Planten kunnen een prachtige toevoeging zijn aan elke woonkamer, en ze brengen niet alleen schoonheid, maar ook rust en welzijn. Door de juiste planten te kiezen, variatie in grootte en vorm te creëren, en aandacht te besteden aan de presentatie, kun je een sfeervolle woonkamer creëren waar je trots op kunt zijn. Dus, waar wacht je nog op? Haal die groene vrienden in huis en transformeer je woonkamer tot een groene oase ofwel de urban jungle!

Heb jij veel planten thuis?

Groene oase met planten - Live love interior

Volg mij op Instagram, Facebook & Pinterest!

+++++

Your living room is the heart of your home! You therefore want to make this space cozy and inviting. One of the best ways to do this is with plants! Plants not only bring life to your living space, but they can also create a calming, soothing atmosphere. Here are some tips to turn your living room into a green oasis!

Choose the right plants!

Choosing the right plants is crucial for creating the desired atmosphere in your living room. Choose air-purifying plants such as the popular Monstera, Calathea Orbifolia or Sanseveria. These plants purify the air and provide a healthier living environment.

Variation in size and shape

Variation in the size and shape of your plants makes your living room exciting. Play with plants by, for example, placing large floor plants next to nice plants on the cupboard. This creates a natural-looking, inviting atmosphere.

Don’t forget your pots!

The pots of your plants contribute to the atmosphere. Choose pots in different materials and colors to match the style of your living room. Think of black or gold pots for a luxurious look or glass pots for a modern look.

Place plants in strategic places

Place your plants in strategic locations in your living room, such as on windowsills, the dining table, the cupboard, and in empty corners. By placing plants at different heights, you create depth and a cozy atmosphere.

Take good care of your plants!

It is important to take good care of your plants to keep them looking their best. Provide sufficient light, water and nutrition, and remove dead leaves regularly. Give your plants the love and attention they deserve and they will brighten up your living room.

Plants can be a wonderful addition to any living room, and they bring not only beauty, but also peace and well-being. By choosing the right plants, creating variation in size and shape, and paying attention to the presentation, you can create an attractive living room that you can be proud of. So what are you waiting for? Bring those green friends into your home and transform your living room into a green oasis or the urban jungle!

Do you have many plants at home?

Follow me on Instagram, Facebook & Pinterest!

Geef een reactie

Previous Post Next Post