Blog post

My home | Woezel

4 oktober 2018

Het is Dierendag. Tijd om je huisdier extra in het zonnetje te zetten. Daarom hier een speciale blogpost waarin Woezel – onze hond – eens de hoofdrol speelt! Lees je mee?

Meet Woezel, onze lieve, ondeugende border collie van 9 jaar! Die negen jaar zou je hem niet geven, hij is zo enorm speels! Laten we hem een beetje beter te leren kennen!

  1. We hebben Woezel letterlijk vanaf dag 1. Woezels moeder was namelijk de hond van mijn ouders. Zo schattig om hem (yes, het is een jongetje)  en zijn broertjes en zusjes met de dag te zien groeien en te zien rondrennen. Hij was trouwens de meest luie en dikke puppy van het stel. Nou, dat is wel anders inmiddels… Wist je dat zijn moeder Pip heette? We hadden dus echt een Woezel & Pip.
  2. Woezel is een unieke border. Zo heeft hij twee verschillende kleuren ogen. Gaaf hè?
  3. Woezel heeft drie verslavingen, of misschien beter gezegd, obsessies, namelijk: 1. ballen, 2. stokken. Heeft hij er één, dan heeft hij geen aandacht voor iets anders!
  4. De derde verslaving van Woezel is het bos. Wij noemen hem ook wel bos collie in plaats van border collie. Zoals jullie weten, wonen we vlakbij het bos en gaan er bijna iedere dag wandelen. En dat weet hij! Hij is zelfs boos als we een dagje niet gaan. Standaard ligt er op een vaste plek een stok voor hem klaar. Zodra we het bos in komen, rent hij linea recta naar die plek en pakt hij zijn stok.
  5. Sinds Patrick en ik samen zijn, heeft Woezel een nieuwe baas. Hij heeft mij – zijn vrouwtje vanaf het begin – in de steek gelaten 🙂 Het is zelfs zo erg, als we op vakantie zijn geweest en we halen hem op, hij mij voorbij loopt en direct naar zijn baasje gaat. Lekker verhaal maar weer! 😛

Dat was het, voor nu! Heb jij ook een huisdier en verwen jij hem/haar extra met Dierendag?

At mi casa - hondenkussen - Dog's Companion
Border collie - Live love interior
Border collie - Live love interior
Border collie - Live love interior

It is World Animal Day. THE day to put your pet in the spotlight. That’s why we have a special blog post in which Woezel – our dog – has the leading role!

Meet Woezel, our sweet, naughty border collie of 9 years! You wouldn’t give him those nine years, he still is so very playful! Why don’t we get to know him a little better!

  1. We have Woezel literally from day 1. Woezel’s mother was the dog of my parents. So cute to see him (yes, it’s a boy) and his siblings growing by the day and see them running around. He really was the most lazy and fat puppy of the bunch. Well, that’s totally different now… Did you know his mother’s name was Pip? So we really had a Woezel & Pip (Dutch cartoon characters). 
  2. Woezel is quite a unique border. He has two different colors of eyes. Cool huh?
  3. Woezel has three addictions, or better said, obsessions, namely: 1. tennis balls, 2. sticks. If he has one, he has no attention for anything else!
  4. The third addiction of Woezel is the forest. We also call him forest collie instead of border collie. As you know, we live near the forest and we go there almost every day. And he knows that! He is even angry when we don’t go for a day. 
  5. Since Patrick and I are together, Woezel has a new boss. He left me – his boss lady from the beginning 🙂 It’s even so bad when we have been on vacation and we pick him up, he walks past me and goes straight to his new boss. Great! 😛

That was it, for now! Do you also have a pet and spoil him / her extra with World Animal Day?

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Previous Post Next Post