Blog post

Terug- en vooruitblik!

30 december 2018

Holaaaaaa! Zo aan het einde van het jaar lijkt het me leuk om kort met jullie terug te blikken op afgelopen jaar. Zo kijken we terug op mijn blog, leuke dingen die plaatsvonden zoals de tuinrenovatie en vakanties en kun je als afsluiter een toffe printable met haalbare voornemens downloaden! Lees je mee?

Zoals bekend heeft mijn blog door de verbouwing van ons huis en tuin een tijd op een lager pitje gestaan. Met een nieuwe look & feel van de website ben ik sinds een aantal maanden weer helemaal terug. En dat is ook te zien in de bezoekersaantallen. In de afgelopen twee maanden zijn de statistieken verdrievoudigd. Hopelijk kunnen we dit komend jaar voortzetten!

De top 3 favoriete blogposts in 2018:

 1. 10 x tips wat te doen op een vrijdagavond
 2. 5 meest gestelde vragen over ons interieur!
 3. DIY Houten hoofdbord


Leukste samenwerking

Een van mijn favoriete samenwerkingen is die met het merk Lanterfant. Dit is een nieuw hip Nederlands merk voor jouw interieur en tuin. Begin dit jaar gelanceerd, en wat mij betreft hét merk van 2018. Neem vooral eens een kijkje op hun website. Ze hebben op dit moment uitverkoop!

Lanterfant Liv loungebank - Live love interior

Inspiratie op Instagram

Op het Instagram-account van Live love interior deel ik dagelijks foto’s en stories van ons interieur en leven! Zo had ik begin dit jaar rond de 4900 volgers, inmiddels is dit aantal boven de 6000 gestegen. Allemaal organisch, dus daar ben ik best wel trots op! Hopelijk zet dit de komende tijd door en mag ik nog een heleboel nieuwe volgers verwelkomen! In ieder geval wil ik jullie bedanken voor het volgen, het liken en alle reacties. Ik heb al zoveel leuke mensen mogen ontmoeten! Super!

The best nine of 2018 zijn een beetje eentonig, dus hierbij de 9 laatste foto’s op mijn Instagram-feed! Volg jij mij al op Instagram?

Live love interior

Een nieuwe achtertuin!

2018 stond in het teken van het opknappen van onze achtertuin. Op 1 januari 2018 sloeg Patrick het eerste muurtje neer, wat het startsein van een complete renovatie was. Vier maanden stond onze tuin compleet op de kop. Maar het resultaat mag er zijn. Ik realiseer me dat ik nooit echt het eindresultaat heb laten zien. Wie zegt “Ja” tegen deze blogpost?

Tuin - Live love interior
Tuin - Live love interior

Zoals een echte interieurblogger betaamt….

veranderde ook binnen weer het een en ander! Zo kreeg ik voor mijn verjaardag nieuwe grijze eetkamerstoelen, verwisselde ik de witte salontafels voor een zwarte variant, en schilderden we een halve dag voordat we naar Dubai vertrokken onze early dew-wand denim blauw. We blijven ons huis upgraden! En dat zal komend jaar niet anders zijn. Zo heb ik op mijn wishlist:

 • Een houtkachel (tips anyone?)
 • Nieuwe trapbekleding
 • Andere indeling van de slaapkamer
 • Een badkamer renovatie

denim woonkamer - live love interior

denim woonkamer - live love interior

Travel op Live love lifestyle

In 2018 lanceerde ik het onderdeel: Live love lifestyle met zelfs een eigen Instagram-account. Zoals jullie weten, is een van mijn hobbies, reizen. Dat vind je dus in dit onderdeel: inspiratie van al onze reizen, hotspots enzovoorts! 2018 was qua reisjaar echt over the top. Zo gingen we naar Valencia, Riga, Oostenrijk en Dubai. Als je me vraagt wat de leukste reis was, kan ik je geen antwoord geven. Stuk voor stuk waren ze bijzonder!

We gingen naar Valencia met mijn zusje van 12! Echt supergezellig!

Valencia - Live love interior

Riga… wat heb ik me verwonderd over deze stad. Zo mooi, zo sprookjesachtig! Echt een must-visit!

Riga - Live love interior

Zie je deze berg in Oostenrijk? Dit is de Hohe Salve nabij Brixen im Thale. A. Wij zijn grotendeels lopend naar boven gegaan (tot aan het kerkje) en ook weer helemaal naar beneden (dit was trouwens op de helft). En wat extra bijzonder was, dat mijn opa en moeder een groot deel meeliepen en Patrick dit ook kon ervaren! Echt fantastisch!

Oostenrijk - Live love interior

De hoogste toren van de wereld, de grootste fonteinenshow van de wereld, het grootste winkelcentrum van de wereld. Niets is te gek in Dubai! Het was de tweede keer dat ik in Dubai was, en het verveelt nooit! When can we go back?

Dubai - Live love interior

En dan zijn we nu aan het einde van deze terugblik aangekomen! Tijd om te gaan vooruitblikken! Mijn plannen voor 2019: mijn blog weer helemaal op te pakken, verder te laten groeien en toffe blogposts maken! Ook hoor ik net dat die houtkachel er in 2019 gaat komen en er staat alweer een hele toffe reis op de planning. We gaan namelijk weer roadtrippen in Amerika! En natuurlijk heb ik ook nog goede voornemens. Hiervan maakte ik een leuke printable.

New years resolution printable - Live love interior

Voor nu wens ik je een hele fijne jaarwisseling en een fantastisch 2019! Super bedankt dat je mijn blog leest!

XOXO

+++++

Holaaaaaa! So at the end of the year I think it’s fun to look back at the highlights of 2018; for my blog, fun things that took place like vacations and you can download a cool printable with achievable new years resolutions! 

As you know, my blog was at a lower level for a while due to the renovation of our house and garden. With a new look & feel, I am back! We also see this in the number of visitors of my website. In the past two months the statistics have tripled. Hopefully we can continue this coming year!

The top 3 favorite blog posts in 2018:

 1. 10 x tips what to do on a Friday night
 2. 5 most frequently asked questions about our interior!
 3. DIY Wooden headboard


Best partnerships

One of my favorite partners is the Lanterfant brand. This is a new hip Dutch brand for your interior and garden. Started this year, and in my opinion the brand of 2018. Take a look at their website. They have sale right now!

Inspiration on Instagram

On the Instagram account of Live love interior I share daily photos and stories of our interior and life! At the beginning of this year, I had about 4900 followers, but now this number has risen above 6000. All organic, so I’m pretty proud of that! Hopefully this will continue in the coming period and I can welcome a lot of new followers! In any case, I want to thank you for following, liking and all reactions. I have already met so many nice people! Super!

The best nine of 2018 are a bit monotonous, so above you can finds the 9 last photos on my Instagram feed! Are you already following me on Instagram?

A new backyard!

2018 was dominated by the renovation of our backyard. On January 1, 2018 Patrick hit the first wall down, which was the starting signal of a complete renovation. Our garden was completely upside-down for four months. But the result may be there. I realize that I never really showed the end result. Who says “Yes” to this blog post?

As a true interior blogger….

I changed a few things in our home! For example, I got new gray dining room chairs for my birthday, I exchanged the white coffee tables for a black version, and we painted our early dew wall denim blue half a day before we left for Dubai. And we still will continue to upgrade our house! And that will not be different in the coming year. So I have on my wishlist:

 • A wood stove (tips anyone?)
 • New stair coverings
 • Different layout of the bedroom
 • A bathroom renovation

Travel on Live love lifestyle

In 2018 I launched the section: Live love lifestyle with even its own Instagram account. As you know, one of my hobbies is traveling. That is what you find in this section: inspiration from all our trips, hotspots and so on! 2018 was really over the top in terms of travelling. We went to Valencia, Riga, Austria and Dubai. If you ask me what the best trip was, I can not give you an answer. They were all special!

 • We went to Valencia with my sister! Really super fun!
 • Riga … what am I surprised about this city. So beautiful, so fairytale like! Really a must-visit!
 • Do you see the mountain? This is the Hohe Salve near Brixen im Thale in Austria. A. For the most part we walked uphill (up to the church) and again completely down. And extra special was, that my grandfather and mother were a big part with us, and Patrick could also experience this! Really fantastic!
 • The highest tower in the world, the largest fountain show in the world, the largest shopping center in the world. Nothing is too crazy in Dubai! It was the second time I was in Dubai, and it never gets boring! When can we go back?

And then we are now at the end of this review! Time to look ahead! My plans for 2019: to completely pick up my blog, to grow further and to make cool blog posts! I just heard that the wood stove will come in 2019 and there is already a very nice trip on the schedule. We will be going roadstripping in the States again! And of course I also have a few new years’s resolutions. I made a nice printable of it.

For now I wish you a very nice new year and a fantastic 2019! Thank you for reading my blog!

XOXO

1 Comments

 • Darina

  31 december 2018 at 13:19

  Mooi overzicht en foto’s! De tuin vind ik echt prachtig geworden. Een hele fijne jaarwisseling!

Geef een reactie

Previous Post Next Post