Blog post

3x ultieme tips voor een koel huis

21 mei 2021

De eerste hittegolf van het jaar staat voor de deur! Nu ben ik benieuwd… lukt het jou om tijdens warme dagen je huis en je hoofd koel te houden? Of is slapen meestal een behoorlijke uitdaging? Vandaag drie nieuwe verkoelende tips die echt werken! Gaat het jou nu ook lukken?

Al eerder was er een how-to met tips en tricks over dit onderwerp hier op mijn blog te vinden. Heb jij het gelezen? Ik heb er veel vragen over gekregen, dus tijd om nogmaals een blogpost aan dit onderwerp te besteden. Ik heb namelijk drie nieuwe tips, die ik graag met jou wil delen. Tips die echt werken en waarmee ook jij gegarandeerd die hitte zonder problemen aankunt, je huis koel houdt en je als een roos in slaap zult vallen. Het enige wat je nodig hebt, is een goede ventilator.

Zo heb ik een ventilator van Inventum. De statiefventilator om precies te zijn. Deze ventilator is in hoogte verstelbaar en inclusief timerfunctie en afstandbediening, ideaal! Oké, tijd voor de tips!

3x ultieme tips om een hittegolf in huis te trotseren-1 - Live love interior
1. Maak gebruik van buiten

Op een warme dag, zodra ik opsta en me voor de dag ga klaarmaken en ’s avonds wanneer de temperatuur weer begint te dalen, zet ik alle deuren en ramen in huis tegen elkaar open. Dit doe ik zowel boven als beneden zodat het lekker kan doortochten. Zet ook je ventilator in de deuropening of voor het raam van bijvoorbeeld je slaapkamer. Richt op de gang, zodat de koelere lucht van buiten naar binnen wordt geblazen. Is het lekker koel, sluit dan de deuren en ramen en doe gordijnen, rolgordijnen en luxaflex dicht. Dit is essentieel om warmte van buiten zoveel mogelijk buiten te houden.

2. Maak je eigen airco

Voor deze tip houd je deuren en ramen juist gesloten en heb je flessen met bevroren water nodig. Vul een aantal flessen (driekwart, niet helemaal vol) en leg deze in de vriezer. Als ze bevroren zijn, zijn ze klaar voor de volgende ultieme tip. Om de lucht in een bepaalde ruimte af te koelen zet je een aantal bevroren flessen vóór je ventilator. De lucht blaast langs de flessen waardoor de lucht in de ruimte wordt verkoeld. Let op! Er komt bij deze truc condens vrij, dus zorg dat je de flessen in een bak zet waarmee de condens kan worden opgevangen. We willen immers geen kapotte vloer!

3x ultieme tips om een hittegolf in huis te trotseren-1 - Live love interior

3. Ventilator tijdens het slapengaan

Neem voor het slapengaan een douche! Een niet te warme natuurlijk, want je wilt graag afkoelen. Vervolgens zet je je ventilator op de laagste stand en richt je deze je slaapkamer in. Niet op jezelf, want je wilt niet ziek worden. Zo blijf je dat koele gevoel wat langer vast houden. Het ideale van mijn ventilator is dat er een timer opzit, dus na een uurtje gaat hij weer uit. Genoeg tijd om in bed te kruipen en in slaap te vallen!

That was it! Heb jij een goede tip om je huis en hoofd tijdens de warmte fris en koel te houden?

XOXO

Volg me op Instagram, Facebook & Pinterest!

*Deze blogpost is in samenwerking met Inventum tot stand gekomen. 

+++++

The first heat wave of the year is upon us! Now I’m curious … do you manage to keep your house and your head cool during hot days? Or is sleeping usually quite a challenge? Today three new cooling tips that really work! Are you going to succeed now?

Last year you could find a how-to with tips and tricks on this subject. Have you read it? I got a lot of questions about it, so time to spend another blog post on this topic. Because I have three new tips that I would like to share with you. They really work and you are guaranteed to be able to handle the heat without problems, keep your house cool and fall asleep like a baby. The only thing you need is a good fan.

For example, I have a fan of the brand Inventum. The tripod fan to be precise. This fan is adjustable in height and includes a timer function and remote control, ideal! Okay, time for the tips!

1. Use outside

On a hot day, as soon as I get up and get ready for the day and in the evening when the temperature starts to drop again, I open all doors and windows in the house against each other. I do upstairs as well as downstairs so the fresh air can flow smoothly. Place your fan in the doorway or in the window of your bedroom. Aim at the hallway so the cooler air can blow in from the outside in. If it’s nice and cool inside, close the doors and windows and close the curtains and blinds. This is essential to keep the heat from outside out as much as possible.

2. Make your own air conditioning

For this tip, keep doors and windows closed and you need bottles with frozen water. Fill a number of bottles (three-quarters, not completely full) and put them in the freezer. When they are frozen, they’re ready for the next ultimate tip. To cool the air in a particular room, place a number of frozen bottles in front of your fan. The air blows past the bottles, cooling the air in the room. Pay attention! Condensation is released with this trick, so make sure you put the bottles in a container to collect the condensation. After all, we don’t want a broken floor!

3. Ventilator during bedtime

Take a shower before bedtime! Not too hot of course, because you love to cool down. Then turn your fan to the lowest setting and set it up in your bedroom. Not on yourself, because you don’t want to get sick. This way you will keep that cool feeling a little longer. The ideal thing about my fan is that it has a timer on it, so it shuts down after an hour. Enough time to get into bed and fall asleep!

That was it! Do you have a good tip/suggestion to keep your house and head fresh and cool during the heat?

XOXO

Follow me on Instagram, Facebook & Pinterest!

* This blog post was created in collaboration with Inventum.

Geef een reactie

Previous Post Next Post