Blog post

How-to | De hotelsfeer in je slaapkamer

24 juli 2020

Lekker ontspannen in een luxe hotelkamer, dit willen we toch allemaal? Helaas zit dit er voor veel van ons dit jaar niet in. Hoe fijn zou het zijn als onze eigen slaapkamer die relaxte hotelsfeer zou hebben? Nou, dat kan dus gewoon! En nog heel gemakkelijk ook… Hoe je dit doet, vind je hier!

how-to-slaapkamer-hotelsfeer---live-love-interior

Je hebt veel verschillende hotelkamers… De lichte, rustgevende hotelkamer, de luxe kamer, de kleurrijke designkamer, enzovoorts. Dit geldt natuurlijk ook voor onze slaapkamers thuis. De een heeft een rustige kamer, de andere een fel kleurtje op de muur. Het goede nieuws: je hoeft je slaapkamer dus niet een complete make-over te geven. We gaan verder met wat we hebben.

Goed om in je achterhoofd te houden… Centraal in iedere hotelkamer staat het bed met daarbij mooi beddengoed.

Nieuw dekbedovertrek

Het is dus tijd voor een nieuw dekbedovertrek! Hierbij kies je voor een rustige basis. Denk aan aardetinten, pastelkleuren of gewoon wit! Zo heb ik nu als basis een wit dekbedovertrek op ons thuis hotelbed liggen. De stof is vrij dik c.q. zwaar en oogt dus kwalitatief.

how-to-slaapkamer-hotelsfeer---live-love-interior

Sprei

Het geheim om je bed perfect op te maken en die hotelsfeer te creëren, is een mooi sprei. Dit is echt een must! Het kost wat, maar het is de investering waard. I promise! Zo kun je – net als ik – kiezen voor een mooi, neutraal doch kwalitatief sprei, of je gaat voor een statement en kiest er een met een mooie kleur of print.

Zo is mijn grijze sprei van het merk Lantara, welke verkrijgbaar is in de webshop van Ook in het paars. Ken je deze webshop trouwens al? Dit is een leuke webshop voor al jouw kussens, plaids, grand foulards, dekens en spreien. Een alternatief voor het sprei is een mooi plaid die je op je bed legt. Klik op voorgaande links voor inspiratie!

how-to-slaapkamer-hotelsfeer---live-love-interior

Laagjes met kussens

Om het hotelgevoel in je slaapkamer af te maken, creëren we lagen met kussens. Je begint met twee grote kussens rechtop neer te zetten tegen het hoofdeinde. Vervolgens leg je daar weer twee hoofdkussens tegenaan, het liefst in een andere kleur dan de achterste kussens. Als derde en laatste laag, gebruik je meerdere kleine kussens. Hier kun je met opvallendere kleuren en prints mixen en matchen. Ook voor leuke kussens kun je in de webshop van Ook in het paars terecht.

Ben je klaar met het stylen van je thuis hotelbed en mist er voor jouw gevoel nog wat? Overige tips om een echte hotelvibe in je slaapkamer te creëren: ruim de slaapkamer op, style je nachtkastjes met mooie luxe accessoires, hang kunst boven het bed, creëer een zitje in de slaapkamer of zet een bankje achter het bed neer.

En, wat ga jij doen om je slaapkamer tot een hotelkamer om te toveren?

Volg me op Instagram, Facebook & Pinterest!

+++++

Relaxing in a luxurious hotel room, don’t we all want this? Unfortunately, this is not the case for many of us this year. How nice would it be if our own bedroom had that relaxed hotel atmosphere? Well, you can do that! And very easy too… How to do this, you can read here!

You have many different hotel rooms … The light, relaxing hotel room, the luxurious room, the colorful design room, and so on. Of course, this also applies to our bedrooms at home. One has a quiet room, the other a bright color on the wall. The good news: you don’t have to give your bedroom a complete makeover. We continue with what we have.

Good to keep in mind … The center piece of every hotel room is the bed with beautiful bedding.

New duvet cover

So it’s time for a new duvet cover! Here you choose for a neutral one. Think of earth tones, pastels or just white! For example, I now have a white duvet cover on our home hotel bed. The fabric is quite thick and heavy and therefore looks qualitative.

Bedspread

The secret of perfecting your bed and creating that hotel vibe is a nice bedspread. This is a must! It costs a bit, but it is worth the investment. I promise! So you can – just like me – opt for a beautiful, neutral yet high-quality bedspread, or go for a statement and choose one with a beautiful color or print. An alternative to the bedspread is a beautiful plaid you put on your bed. 

Layers with cushions

To complete the hotel feeling in your bedroom, we create layers with pillows. You start by placing two large pillows upright against the headboard. Then you put two pillows against it, preferably in a different color than the back pillows. As a third and last layer, use several small pillows. Here you can mix and match with more striking colors and prints. 

Are you done styling your home hotel bed and do you think something is missing? Other tips to create a real hotel vibe in your bedroom: tidy the bedroom, style your bedside tables with beautiful luxury accessories, hang art above the bed, create a seat in the bedroom or set up a bench behind the bed.

And, what are you going to do to turn your bedroom into a hotel room?

Follow me on Instagram, Facebook & Pinterest!

 

*Deze blogpost is in samenwerking met Ook in het paars tot stand gekomen.

Geef een reactie

Previous Post Next Post