Blog post

Inspiratie | Kerst, maar dan anders

21 december 2020

De een pakt met kerst groots uit, de ander houdt het liever subtiel. Dit jaar is al helemaal een gek jaar. Ik laat je vandaag onze kerst, maar dan anders zien. Kijk je mee?

Kerst is het moment van het jaar om flink uit te pakken met een grootste kerstboom, lichtjes, ballen, sterren, enzovoorts, enzovoorts. Zelfs in 2020. Ik daarentegen kon er langere tijd geen zin in krijgen. En ik had al helemaal geen zin om onze grote kerstboom van de vliering te halen en op te tuigen. Stiekem had ik hier vorig jaar ook al geen zin in en verzon ik al een alternatief (check deze blogpost: Kerst zonder kerstboom). Maar een beetje kerstmis in huis mag/moet zelfs…

Het resultaat bij ons: een feestelijk kerstinterieur, wederom zonder grote kerstboom!

Kerst,-maar-dan-anders---Live-love-interior

Must-have kunst cederboom

Dit jaar spotte ik bij Sandra van Koselig een kunst cederboompje. Vorig jaar was de cederboom al een enorme hit op Instagram, hoe handig is dat er tegenwoordig ook kunstvarianten van bestaan? Ja, ik weet het… het is leuker om een echte versie te hebben. Maar van kerstbomen en dergelijke vind ik een kunstversie toch handiger! Ze staan immers zo kort. Na kerst breek je het af, hup naar de vliering en klaar!

Mijn kunst cederboompje kocht ik online en versierde ik met een lichtstreng op batterijen en kleine gouden kerstballetjes.

Kerst,-maar-dan-anders---Live-love-interior

Kerstig tafereel

Van onze kast midden in onze woonkamer heb ik een kersttafereeltje gemaakt. De foto zegt genoeg: een en al goud, glitters, ballen en lichtjes… Dit ziet er ’s avonds echt supergezellig uit! Benodigdheden om een dusdanig kerstig tafereel te creëren: leg wat kleine, losse kerstballen neer, daarnaast zijn kaarsjes en waxinelichtjes een must. Om het geheel af te maken, zoek je je favoriete kerstdecoraties uit en stal je die op de kast uit. Dit zijn overigens allerlei decoraties die ik al had.

Kerst,-maar-dan-anders---Live-love-interior

Alternatieve kerstboom

Met geen echte of kunstkerstboom in huis, is een alternatief toch heel leuk. Op tafel staat het minimalistische cederboompje. Vorig jaar had ik op de plek van de kerstboom een houten kerstboom, dit jaar heb ik zo’n te gekke kerstboom op doek met lichtjes kunnen bemachtigen. Goed alternatief toch?

Kerst,-maar-dan-anders---Live-love-interior

Letterbord met een leuke kerstquote

Met al dat thuiswerken is onze eettafel al maanden in gebruik als werkplek. Ik zit beneden aan de eettafel en Patrick zit boven in de woonkamer. Dit gaat allemaal heel goed, alleen kunnen we onze eettafel al maanden niet gebruiken waarvoor hij bedoelt is (op de foto heb ik uiteraard alles even opgeruimd). J Bij onze eettafel hebben wij een fotoplank met daarop foto’s van mooie herinneringen inclusief een letterbord. De quote op het letterbord verander ik regelmatig gelang het seizoen, onze mood et cetera. In de kerstperiode moet het letterbord uiteraard van een leuke kerstquote voorzien worden.

Kan me geen kerstbal schelen!

Op mijn letterbord staat as we speak ‘Kan me geen kerstbal schelen’. Andere suggesties:

  • Happy ho ho home to you
  • Wie wisj joe a merrie kristmus
  • Sparkle like you mean it
  • Kerst stress ho ho ho eens even
  • Merry everything and a happy always

That’s it!

Ik ben benieuwd hoe jij kerst dit jaar viert… ben jij team kerstboom of ben je ook meer fan van subtiele kerstdecoratie?

Volg mij ook op Instagram, Facebook en Pinterest!

+++++

Some of them go big at Christmas, others prefer to keep it subtle. This year has been a completely crazy year. I’ll show you our Christmas today, but with a different style. Check it out!

Christmas is the time of year to go all out with a big Christmas tree, lights, decorations, stars, and so on, and so on. Even in 2020. I didn’t feel like it for a long time. And I certainly didn’t feel like picking up and decorating our large Christmas tree. As you probably know I didn’t do this last year and I came up with an alternative (check this blog post: Christmas without a Christmas tree). But a little Christmas in the house is allowed and even necessary …

The result at my place: a festive Christmas interior, again without a large Christmas tree!

Must-have artificial cedar tree

This year I spotted an artificial cedar tree at Sandra van Koseligs. Last year, the cedar tree was already a huge hit on Instagram, it’s even more handy that nowadays there are also artificial versions of it. Yes, I know… it is more fun to have a real version. But I think an artificial version of a Christmas tree is more convenient! After Christmas you break it down, stuff it at the attic and you are set to go!

I bought my artificial cedar tree online and decorated it with a string of lights on batteries and small golden Christmas balls.

Christmas scene

I made our cabinet into a Christmas scene. The photo says it all: all gold, glitter, decorations and lights … This really looks great at night! Requirements to create such a Christmas scene: put down some small, loose Christmas balls, candles and tea lights are also a must. To top it all off, pick out your favorite Christmas decorations and display them on the cupboard.

Alternative Christmas tree

With no real or artificial Christmas tree in the house, an alternative is still very nice. The minimalist cedar tree is on the table. Last year I had a wooden Christmas tree on the spot of the Christmas tree, this year I was able to get hold of such a great Christmas tree on canvas with lights. Good alternative right?

Letter board with a nice Christmas quote

With working from home, our dining table has been used as a workplace for months. I am sitting downstairs at the dining table and Patrick is upstairs in our office. This is all going very well, but we haven’t been able to use our dining table for months (in the photo I have of course cleaned everything up). 🙂 At our dining table we have a photo shelf with pictures of beautiful memories including a letter board. I regularly change the quote on the letter board according to the season, our mood, et cetera. During the Christmas period, the letter board must of course be provided with a nice Christmas quote.

Suggestions for your own letter board:

  • Happy ho ho home to you
  • Wie wisj joe a merrie kristmus
  • Sparkle like you mean it
  • Christmas stress ho ho hold it for a moment
  • Merry everything and a happy always

That’s it! I am curious how you celebrate Christmas this year… are you team Christmas tree or are you more of a fan of subtle Christmas decorations?

Follow me on Instagram, FacebookPinterest!

Geef een reactie

Previous Post Next Post