Blog post

Kleur in je interieur doe je zo!

27 januari 2019

Ik ben enorme fan van Scandinavische interieurs waar wit, hout en grijs de boventoon voeren. Maar ik word ook erg blij van kleur. Kleur in je interieur brengen kan nogal een dingetje zijn, want je kan flink de plank misslaan. Vandaag vertel ik hoe jij dit ook doet!

Met een neutrale basis – denk aan kleuren als grijs, hout, wit – vallen zelfs de kleinste kleuraccenten op. 

Winters interieur - Live love interior

Kleur op de muur als eye-catcher

Sla een willekeurig woonblad open en je ziet dat steeds meer interieurs – waarbij de complete ruimte inclusief het plafond – een kleur hebben. Hoe mooi dit er ook uitziet, kan ik me voorstellen dat dit voor jou net een stap te ver is. Begin daarom met dat ene saaie muurtje een kleur te geven. Hier mag je echt wel gaan voor een gedurfd kleurtje zoals ik dit deed. Zeg maar hallo eyecatcher! Vervolgens trek je dit kleurenpalet verder door in de ruimte om eenheid te creëren. Succes gegarandeerd!

Kleur in je interieur doe je zo! - live love interior

Gekleurde kussens & plaids

Een eenvoudige manier om kleur in je huis aan te brengen is met kussens en plaids. Het is zeer betaalbaar en je kunt eenvoudig op het seizoen of de laatste trends inspelen. Ga lekker los en varieer met verschillende kleuren, materialen en prints. Alles kan en alles mag! Weet je niet zeker welke kleuren bij elkaar passen? Neem dan eens een kijkje op Pinterest. Hier vind je verschillende kleurenschema’s en voorbeelden van te gekke interieurs.

Kleur in je interieur doe je zo!

Groen in huis

Heb je – net als ik –  een licht interieur, dan valt een kleurtje meteen op. Zo zijn mooie planten of een kleurrijk boeket echte sfeermakers. De groene kleur steekt namelijk af tegen de neutrale basis en maken je interieur levendig. Daarnaast zijn sommige planten goed voor je gezondheid doordat ze de lucht zuiveren. Let wel op dat je planten aanschaft die niet giftig voor je huisdieren zijn en in je huis passen qua lichtinval en dergelijke.

Living room - live love interior
Een kleurrijk meubelstuk

Ook een idee om kleur in je huis te brengen, is een kleurrijk meubelstuk. Eentje met een opvallende kleur. Ben je een echte dare-devil, dan ga je ook voor eentje met opvallend materiaal. Zo zie je nu overal meubelstukken met een fluweellook, van een bank, stoel tot een poef. Die vind ik zo tof! Ben je juist niet zo’n daredevil, dan kan je ook gaan voor een wat rustigere, doch afwijkende kleur zoals cognac.

Kleur in je interieur doe je zo! - Live love interior

Doe het met verlichting

Een tropisch sfeertje, de lente of gewoon een lekker kek kleurtje ’s avonds? Tegenwoordig kan je dit allemaal met verlichting. Met Philips Hue geef je met één druk op de knop jouw woning een kleurtje die past bij jouw mood. Philips Hue-lampen zijn niet heel goedkoop, maar is wel iets waar je lange tijd plezier van hebt!

+++++

I am a huge fan of Scandinavian interiors where white, wood and gray predominate. But I like color very much too. Adapting color in your interior can be quite a thing, because you can really screw it up. Today I tell you how you can do this too!

If you have a neutral basis – think of colors like gray, wood, white – then even the smallest color accents stand out. 

Color on the wall as an eye-catcher

Open a random interior magazine and you will see more and more interiors where the complete space including the ceiling have a color. How beautiful this looks, I can imagine that this is just a step too far for you. Therefore you can start by giving that one boring wall a color. Here you can really go for a daring color like I did. Say hello eyecatcher! After this you move the color palette further into space to create unity. Success guaranteed!

Colored pillows & plaids

A simple way to bring color in your home is with cushions and plaids. It is very affordable and you can easily adapt to the season or the latest trends. Go loose and vary with different colors, materials and prints. Everything is possible and everything is allowed! Are you not sure which colors fit together? Then take a look at Pinterest. Here you will find different color schemes and inspiration from other interiors.

Green in the house

Do you have – just like me – a light interior, then a color immediately stands out. For example, a beautiful plant or a colorful bouquet are real atmosphere makers. The green color stands out against the neutral base and makes your interior lively. In addition, some plants are good for your health as they purify the air. Please name sure that you purchase plants that are not toxic to your pets and fit into your house in terms of light.

A colorful piece of furniture

Also an idea to bring color into your home is a colorful piece of furniture. One with a striking color. Are you a real dare devil, then you go for one with striking material as well. For example as we speak you see furniture everywhere with a velvet look. I think that’s great! If you are not such a daredevil, then you can also go for a more calm color like cognac.

Do it with lighting

A tropical atmosphere, the spring or just a crazy color in the evening? Nowadays you can do this all with lighting. With Philips Hue you can give your home a color that matches your mood with the push of one button. Philips Hue lamps are not very cheap, but it’s something that you’ll enjoy for a long time!

Geef een reactie

Previous Post Next Post