Blog post

Styling tip | Mini-makeover slaapkamer

29 januari 2018

Soms heb je gewoon zin om je interieur een nieuwe look te geven. Maar je wilt niet echt klussen noch veel geld kwijt. Hoe doe je dit dan? We gaan vandaag de slaapkamer een mini-makeover geven. Kijk je mee?

Het belangrijkste in een slaapkamer is een rustige basis. Het is immers de plek waar je tot rust komt en lekker kunt slapen. Dus zorg dat de muren in de slaapkamer rustig qua kleur zijn. Wist je dat mijn logeerkamer ooit knalgroen en -roze was? Vreselijk! Eens maar nooit weer, al is het alleen om het gedoe om het weer wit te krijgen. Oké, en weer terug naar de mini makeover van vandaag. Wil je toch kleur in je slaapkamer, kies voor een neutrale kleur op bijvoorbeeld één van de muren. Naast lichtgrijs, beige zijn pastelkleuren hier uitermate geschikt voor. Zo schilderde ik de muur achter ons bed in de kleur early dew (ofwel lichtgroen).

Heb je de basis klaar? Mooi! Dan nu het antwoord op de belangrijkste vraag van vandaag ‘Hoe geef je nu gemakkelijk, snel en betaalbaar de slaapkamer een makeover?’ Het antwoord is eigenlijk heel simpel: accessoires, accessoires accessoires. En dit kun je doen drie items:

  1. Een nieuw dekbed
  2. Kussens
  3. Woondecoratie

Verwissel je dekbed!
Laten we beginnen met een ander dekbed. Kies voor een dekbed met een toffe print of quote. Kies een kleur die in het kleurenpalet van bijvoorbeeld je muur past. Of zoals ik een donker dekbed, omdat het winter is. Dit dekbed is trouwens van IKEA. Naast dat het een fijn dekbed is, blijft het tijdloos.

Kussens
Ik koos voor een donker dekbed. Huh… en nu, denk je vast. Om weer balans in het geheel te krijgen, koos ik voor kussens die in het kleurenpalet van de slaapkamer past, ofwel de kleur early dew. Met kussens kan je helemaal los gaan. Kies voor verschillende prints, en materialen. Check bijvoorbeeld het middelste kussentje. Alles kan, en alles mag. Passend bij het kleurenpalet is de key. Houd dit in je achterhoofd. De kussens kocht ik trouwens bij Primark. Wist je dat ze hele leuke woonafdeling hebben?

Woondecoratie
Ons hoofdbord is van hout. Trouwens altijd goed om hout te gebruiken in je slaapkamer, maar dat terzijde! Wat ik wilde zeggen, het is ideaal voor styling. We eindigen de mini makeover door de slaapkamer af te stylen met leuke woondecoraties. Hiervoor hoef je niet naar de winkel om allerlei accessoires te kopen. Nee, kijk eens in de kast wat je allemaal nog hebt. Zo heb ik een doos met allerlei accessoires. Zo nu en dan pak ik de doos erbij en switch ik van accessoires. Dit geeft meteen een andere look! Gegarandeerd.

Dat was het weer voor vandaag! Ik hoop dat je deze mini-makeover leuk vond!

Slaapkamer - Live love interior Slaapkamer - Live love interior Slaapkamer - Live love interior

+++++

Sometimes you just want to give your interior a new look. But you do not really want to do real constructions nor spend a lot of money. But how do you do this? Today we are going to give the bedroom a mini-makeover.

The most important thing in a bedroom is a quiet base. After all, it is the place where you can relax and sleep. So make sure that the walls in the bedroom are neutral as for color. Did you know that once my guest room was bright green and pink? Horrible! Once but never again, even if only the hassle of getting it white again. Okay, and back to the mini makeover of today. Do you fancy color in your bedroom, then choose a neutral color on, for example, one of the walls. In addition to light gray, beige, pastel colors are ideal for this. For example, I painted the wall behind our bed in the color early dew (or light green).

Have you finished the base? Great! Now the answer to the most important question today: ‘How do you easily, quickly and affordably give the bedroom a makeover?’ The answer is actually very simple: accessories, accessories, accessories. And you can do this with three things:

  1. A new duvet cover
  2. Pillows
  3. Home decoration

Change your duvet!
Let’s start with another duvet. Choose a duvet with a fun print or quote. Choose a color that fits in the color palette of – for example – your wall. Or a dark coloured duvet, because it is winter. This duvet on the pictures is from IKEA.

Pillows
I opted for a dark duvet. Huh … and now, you probably think. In order to regain balance in the whole, I chose cushions that fit into the color palette of the bedroom, or the color mint green. With cushions you can go completely loose. Choose different prints and materials. Check for example the middle cushion. Everything is possible, and everything is allowed. Matching the color palette is the key. Keep this in mind. I bought the pillows at Primark. Did you know that they have a lovely home department?

Home decoration
Our headboard is made of wood. By the way always good to use wood in your bedroom, but that aside! What I wanted to say is, it is ideal for styling. We end the mini makeover by styling the bedroom with nice home accessories. For this you do not have to go to the store to buy all kinds of accessories. No, look in the closet what you still have. I have a box with all kinds of accessories. Every now and then I take the box out and switch accessories. This immediately gives a different look! Guaranteed.

That was it for today! I hope you enjoyed this mini-makeover!

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Previous Post Next Post