Blog post

Zo stek je de Monstera!

21 februari 2020

Heb jij een monstera thuis of ooit gehad? De kans is groot, want deze plant is de laatste jaren enorm populair geworden en in veel interieurs te vinden! Wist je dat je deze plant heel eenvoudig kunt stekken? Hieronder lees je hoe ook jij dit kunt doen.

Hoe-stek-je-een-monstera---Live-love-interior
Het stekken van de Monstera is niet moeilijk…. Het enige wat je nodig hebt, zijn onderstaande tips en een portie geduld. Als je de Monstera van dichtbij bekijkt, is de kans groot dat je deze al luchtwortels heeft. Is dit nog niet het geval, dan is je plant nog te klein en moet je nog even wachten. Ze komen vanzelf!

Wat zijn dan luchtwortels? Luchtwortels zijn stengels die uit de groene stengels groeien. Vaak zijn ze bruin, gelig. Zijn er teveel, dan kun je ze afknippen en terugleiden naar de grond. Maar wil je gaan stekken, knip ze dan vooral niet af.

Hoe-stek-je-een-monstera---Live-love-interior

Maar wat moet je dan wel doen?

  • Stap 1: Snij met een schoon mesje een blad + luchtwortel af. Ongeveer 2-3 cm onder de luchtwortel.
  • Stap 2: Zet de stengel met wortel op een vaas met water, zodat er vanuit de luchtwortel meer wortels kunnen schieten. En nu heb je een portie geduld nodig!
  • Stap 3: Bij voldoende wortels kun je de stek in de aarde zetten.

Tip! Zet een aantal bladeren en wortels samen in een vaas. Dit staat erg leuk op tafel, en is het ook niet heel erg dat je even moet wachten tot er meer wortels komen!

Succes! You can do it!

Volg mij op Instagram, Facebook en Pinterest!

+++++

Do you have/did you ever owned a monstera plant? Big chance you do/did, because this plant has become enormously popular in the last couple of years! Did you know that you can easily take cuttings of this plant? Below you can read how you too can do this.

Taking cuttings of the Monstera is not difficult … All you need are the tips below and a portion of patience. If you look closely at your Monstera, chances are that you already have aerial roots. If this is not yet the case, then your plant is still too small and you have to wait a little longer. They’ll come naturally!

What are air roots? Aerial roots are brown/yellow, long stems that grow from the green stems. If it becomes too much, you can cut them off and lead them back to the ground. But if you want to take  cuttings, do not cut them.

But what should you do then?

  • Step 1: Cut a leaf including the air root with a clean knife. About 2-3 cm below the air root.
  • Step 2: Place the stem with air root on a vase of water, so more roots can grow from the aerial root. And now you need a portion of patience!
  • Step 3: With enough roots you can put the cuttings in the soil.

Tip! Put a number of leaves with aerial roots together in a vase. This looks nice on the table, and it is also not so bad that you have to wait a while for more roots!

Good luck! You can do it!

Follow me on Instagram, Facebook & Pinterest!

Geef een reactie

Previous Post Next Post