Blog post

Tips voor jouw bezoek aan Lanzarote

6 december 2022

Lanzarote, één van de dertien van de Canarische eilanden. Ook de meest vulkanische van de eilandgroep. Wanneer je denkt aan de Canarische eilanden, denk je vaak aan Tenerife of Gran Canaria, maar Lanzarote is wat mij betreft dé verborgen parel in de Atlantische oceaan. Na een bezoek aan dit eiland, was ik verliefd. Wat heeft dit eiland ons verrast….

Bij aankomst op Lanzarote is de vulkanische afkomst meteen duidelijk te zien. Ook al was ik eerst sceptisch of ik dit leuk zou vinden, dat verdween als sneeuw voor de zon. Wat is dit mooi, zo anders dan de groene landschappen die we in de rest van Europa kennen.

Lanzarote is niet een heel groot eiland, dus de beste manier om het eiland te ontdekken is door een auto te huren. De wegen zijn rustig, de afstanden zijn kort, dus echt prima te doen. Zo kan je op je eigen tempo het eiland ontdekken. Ideaal, zo kan je je meteen aanpassen aan de relaxte vibe die op het eiland heerst.

Wat te doen?

Lanzarote is een heel divers eiland. Houd je van natuur, dan ben je op de juiste plek. Houd je van wandelen, kom je hier ook aan je trekken. Houd je van wijn, check. Ook komen veel toeristen voor het mooie weer en de stranden. Want tussen jou en mij… ik vind de stranden mooier dan op bijvoorbeeld Tenerife.

Lanzarote - Live love interior

Papagayo beaches

Met stip op nummer 1 staan de stranden van Papagayo. Het zijn een reeks stranden dat helemaal op het uiterste puntje in het zuiden liggen. Eigenlijk naast het dorpje Playa Blanca. De stranden van Papagayo zijn een reeks van stranden/baaitjes die naast elkaar liggen En met name dit strand met echt de naam Papagayo, is de tofste. Kijk dat heldere water! Tip: is om te blijven tot de zon onder gaat. Zo tof! De weg er naar toe, is nogal hobbelig. Maar hee, je krijgt er wel wat voor terug.

Lanzarote - Live love interior

Voor wijn moet je naar La Geria

Ben je een wijnliefhebber, dan is dit echt wat voor jou! Op Lanzarote is weinig landbouw mogelijk… met uitzondering van het verbouwen van wijn. En dat doen ze op een hele bijzondere manier. In plaats van typische druivenranken op stok, zie je tegen de bergen aan halve cirkels met druivenplanten erin. Dit wordt gedaan om de planten tegen de wind te beschermen. Ze doen dit op het midden van het eiland, in het gebied La Geria.

Lanzarote - Live love interior

Natuurlijke baden

Rijd je helemaal naar het zuiden, richting Órzola… dan kom je langs een ander bijzonder fenomeen, namelijk Caletón Blanco. De lavastenen op de bodem creëert onder de invloeden van eb en vloed een natuurlijk zwembad, waarbij enerzijds het water superhelder is en anderzijds erg rustig.

Lanzarote - Live love interior

Mooiste uitkijkpunt van het eiland! 

Rijd je nog verder naar het zuiden… kom je bij Mirador el Rio. Hier heb je een fantastisch uitzicht op het eiland La Graciosa. Zelf zijn wij niet naar binnen gegaan, omdat je links van het gebouw praktisch hetzelfde uitzicht hebt.

Lanzarote - Live love interior

Zoals ik al vertelde, is Lanzarote niet erg groot en perfect met de auto te ontdekken. Wij gingen vaak ’s ochtends iets bekijken, ’s middags haalden we bij de supermarkt broodjes en drinken en gingen we lekker naar het strand.

Lanzarote - Live love interior

Andere bijzondere (toeristische) attracties

Andere bijzondere plekken die een bezoekje waard zijn: Cueva de los verdes (hele mooie grotten waar je een rondleiding krijgt), Lago verde (een groen kratermeer), Nationaal park Timanfaya (aanrader!!!!), Los Hervideros (lavastromen die voor ruwe rotsformaties hebben gezorgd. Herinner je Bassie & Adriaan, ook zij hebben hier opnames gemaakt), de voormalige hoofdstad Teguise, de hoofdstad Arrecife, et cetera).

Lanzarote - Live love interior

Waar verblijven? Lanzarote kent een aantal badplaatsen, waar leuke hotels zijn… maar wij hebben de ultieme tip. Boek een bed & breakfast in Teguise. Dit is de voormalige hoofdstad van het eiland en ligt heel erg centraal. Met uitzondering van zondag wanneer de toeristische markt plaatsvindt, is het er erg rustig, authentiek en begeef je je midden tussen de locals.

Als laatste raad ik je aan onderstaande video te bekijken. Even die relaxte vibe van het eiland opsnuiven. Wedden dat je enthousiast raakt en eigenlijk ook naar Lanzarote wilt?

Volg mij ook op Instagram, Facebook en Pinterest!

+++++

Lanzarote, one of the thirteen of the Canary Islands. Also the most volcanic of the island group. When you think of the Canary Islands, you often think of Tenerife or Gran Canaria, but Lanzarote is, in my opinion, the hidden gem in the Atlantic ocean. After visiting this island, I fell in love. What a surprise this island ….

Upon arrival on Lanzarote the volcanic origin is immediately visible. Even though I was skeptical about whether I would like it, this feeling disappeared like snow in the sun. What a beautiful island this is, so different from the green landscapes that we know in the rest of Europe.

Lanzarote is not a very large island, so the best way to discover the island is to rent a car. The roads are quiet, the distances are short, so really good to do. This way you can discover the island at your own pace. Ideal, you can immediately adapt to the relaxed vibe that prevails on the island.

What to do?

Lanzarote is a very diverse island. Do you like nature, then you are in the right place. If you like walking, you’ll also enjoy yourself here. Do you like wine, check. Many tourists also come for the nice weather and the beaches. Because between you and me … I think the beaches are more beautiful than on Tenerife for example.

Papagayo beaches

The Papagayo beaches are there my number 1. These beaches that lie at the very tip of the south. Actually next to the village of Playa Blanca. The beaches of Papagayo are a series of beaches / bays that lie next to each other and especially this beach with the name Papagayo, is the most prettiest. Tip: is to stay until the sun goes down. So cool! The road to it is quite bumpy. But hey, you’ll get something in return.

For wine you need to go to la Geria

Are you a wine lover, then this is really something for you! Agriculture is not really possible on Lanzarote … with the exception of growing grapes for wine. And they do that in a very special way. Instead of typical grape vines on a stick, you see mountains with half circles with grape plants in them. This is done to protect the plants from the wind. They do this in the middle of the island, in the La Geria area.

Natural pools

Drive all the way to the south, direction Órzola … then you pass another special phenomenon, namely Caletón Blanco. The lava stones on the bottom create a natural swimming pool under the influence of ebb and flow, where on the one hand the water is super clear and on the other hand very calm.

Most beautiful view point on the island!

If you go even further south … you’ll come to Mirador el Rio. Here you have a fantastic view of the island of La Graciosa. We did not enter ourselves, because you have practically the same view to the left of the building.

As I have already said, Lanzarote is not very big and can be perfectly discovered by car. We often went to see something in the morning than in the afternoon we bought sandwiches and drinks at the supermarket and went to the beach.

Other interesting touristic highlights

Other special places worth a visit: Cueva de los verdes (very beautiful caves where you get a guided tour), Lago verde (a green crater lake), National park Timanfaya (recommended !!!!), Los Hervideros (lava flows for rough rock formations, remember Bassie & Adriaan, they also made recordings here), the former capital Teguise, the capital Arrecife, et cetera).

Where to stay? Lanzarote has a number of seaside resorts… but we have the ultimate tip. Book a bed and breakfast in Teguise. This is the former capital of the island and is very central. With the exception of Sunday when the tourist market takes place, it is very quiet, authentic and you’ll be in the middle of the locals.

Finally, I advise you to watch the video in this post. Just sniff the relaxed vibe of the island. I bet you will get excited and actually want to go to Lanzarote?

Follow me on Instagram, Facebook & Pinterest!

Geef een reactie

Previous Post Next Post