Blog post

Vakantie in je eigen huis doe je zo!

10 juli 2020

Vakantie naar Tuinesië of Balkonia it is voor velen van ons in 2020. Op het strand liggen in Spanje, roadtrippen in Amerika of met de trein kriskras door Europa zit er dit jaar niet in. Mondjesmaat zijn de grenzen weer open en kunnen we weer een beetje op reis. Daarentegen blijven velen van ons dit jaar thuis of in ieder geval in eigen land. Hoe je dit doet, lees je hier.

Het allerbelangrijkste van vakantie is ontspanning. Over het algemeen – tenminste bij mij werkt het zo – lukt dit het beste als je op reis gaat. Het moment dat bijvoorbeeld ik de deur dichttrek, vergeet ik alles van thuis, tijd voor vakantie! Maar dit jaar blijven we thuis. Hoe zorg je er nu voor dat je thuis ook een relaxte vakantie hebt, en niet allerlei achterstallige klusjes gaat doen, het een werkvakantie wordt en je dus niet echt ontspant?

1. Plan een vakantie in Nederland

Wij Nederlanders zijn een reislustig volkje. Dit is al eeuwen zo, dit zit gewoon in ons dna. Maar Nederland is ook echt prachtig. Denk aan Zeeland, de Wadden, Limburg en ga zo maar door. Heb je budget, plan dan een vakantie ergens in Nederland. Limburg lijkt echt op het buitenland met haar mooie heuvels en landschappen of ga voor het relaxte, beachy gevoel en boek een huisje ergens op het strand…

Vakantie-Tuinesie---Live-love-interior

2. Plan dagjes uit

Heb je geen budget… Het voordeel van Nederland is dat het prima vanuit je eigen huis te bereizen is. Dus plan een paar dagjes uit. Bijvoorbeeld naar het strand, een leuke stad of naar het museum. Zo stond bij ons al jaren een bezoekje aan de stad Den Bosch op onze to do-list. Elke keer kwam het er om een of andere reden niet van om erheen te gaan. Toen we onlangs vakantie hadden, zijn we een dagje naar Den Bosch geweest. Zo hebben we de stad bekeken en natuurlijk een Bossche bol gegeten!

Vakantie-Tuinesie---Live-love-interior

3. Organiseer je eigen pool party!

Oké ik geef het toe, voor deze tip heb je goed weer nodig. Want heb je een tuin en gaat het warm worden? Organiseer dan een pool party in je eigen tuin. Ofwel koop voor een klein bedrag een opblaasbaar zwembad. Het hoeft niet groot of diep te zijn. Erin kunnen zitten, is al meer dan genoeg. Op deze manier koel je heerlijk af. Voor een echt vakantiegevoel maak je lekkere cocktails, blaas je een leuk opblaasfiguur op en steek je de barbecue aan. Who needs Ibiza?

Vakantie-Tuinesie---Live-love-interior

4. Eet als op vakantie

Over de barbecue gesproken… het feit dat je niet op vakantie gaat, betekent niet dat je tijdens je thuisvakantie niet kunt eten zoals op vakantie. Steek die barbecue als het maar enigszins lekker weer is aan, het maakt niet uit of je dit 1, 2 of 10 keer doet. Je hebt vakantie! Met warm weer eet je lekker makkelijk, bijvoorbeeld een lekkere salade en natuurlijk heel veel ijsjes. Daarnaast kunnen we sinds kort weer uit eten. Reserveer een avondje uit bij jouw favoriete restaurantje of juist dat ene restaurant waar je altijd al hebt willen eten. Geniet! Wij gaan normaal gesproken als we op vakantie zijn vaak uit eten. Nu de vakantie niet doorging, stond op onze wensenlijst minimaal een keer uit eten bij onze favoriete sushi restaurant. Het was lang geleden en het smaakte heerlijk! 

Vakantie-Tuinesie---Live-love-interior

5. Kampeer in je eigen tuin

Hey jij avonturier! Wil je echt die vakantievibe tijdens jouw vakantie in Tuinesië of Balkonia, zet dan een tent op of slaap in de buitenlucht. Hoe leuk is dat? Deze staat echt nog op mijn bucket list.

6. Activiteiten in je eigen buurt

Zomermarkten en festivals gaan over het algemeen deze zomer niet door. Maar… desondanks alles vinden er bij jou in de buurt ongetwijfeld allerlei leuke activiteiten plaats. Denk aan de avond4daagse home editie of een openluchtbioscoop. Check hiervoor de agenda van jouw gemeente. Wedden dat er iets voor jou bij zit!

7. Pak je bucket list erbij!

We hebben allemaal wel een lijstje met dingen die we ooit in het leven nog willen doen, ofwel onze bucket list. Oké alle wanna do’s waarbij gereisd moet worden of met het buitenland te maken hebben, kunnen we dit jaar vergeten. Maar er blijft vast en zeker genoeg over. Heb je ooit eens willen parachutespringen, een roadtrip door Nederland willen maken of…. Nu is je kans! Zo staat op mijn bucket list een bezoekje aan de Wadden-eilanden. Ik ben er namelijk nog NOOIT geweest. Erg, I know. Tijd om hier verandering in aan te brengen, al zeg ik het zelf.

Heb jij nog tips voor een vakantie in eigen huis, deel deze dan hier! Ga jij dit jaar nog weg of blijf je thuis?

Volg me op Instagram, Facebook & Pinterest!

+++++

For many of us, it is holidays to Gardenesia or Balconia this year. Lying on the beach in Spain, road tripping in the United States or traveling by train all over Europe is not an option this year. The borders are slowly opening again and we can start traveling a bit again. However, many of us will just stay at home or at least in our own country. How to do this you’ll find below.

The most important thing about vacation is relaxation. In general – for me at least – this works best when I travel. The moment I close the door, I forget everything about home, it’s time for vacation! But this year we will stay at home. How do we ensure that we’ll have a relaxing holiday at home, and won’t do all kinds of chores, it becomes a working holiday and we don’t really relax?

1. Plan a vacation in our country

We Dutchies are traveling people. This has been the case for centuries, this is simply in our DNA. But the Netherlands is also really beautiful. Think of Zeeland, the Wadden, Limburg and so on. If you have a budget, plan a holiday somewhere here in our own country. Limburg really looks like abroad with its beautiful hills and landscapes or go for the relaxed, beachy feeling and book a house somewhere on the beach…

2. Plan days out

Don’t you have a budget … The advantage of our country is that it is easy to travel from our own home. So plan a few days out. For example to the beach, a nice city or to the museum. For us, a visit to the city of Den Bosch has been on our to-do list for years. Each time for some reason it never happened. When we recently had a holiday, we went to Den Bosch for a day. We visited the city and of course ate a Bossche bol (local sweet dish)!

3. Organize your own pool party!

Okay I admit, you need good weather for this tip. When you have a garden and it’s getting hot, organize a pool party in your own garden. I mean, buy an inflatable pool for a small amount. It doesn’t have to be big or deep. Being in it is more than enough. This way you cool down wonderfully. For a real holiday feeling, make some tasty cocktails, blow up a fun inflatable figure and light the barbecue. Who needs Ibiza?

4. Eat as if on vacation

Speaking of the barbecue… the fact that you aren’t going on holiday doesn’t mean that you cannot eat like you are on holiday. Light that barbecue if the weather is nice, it doesn’t matter if you do this 1, 2 or 10 times. You’re on vacation! In warm weather you can eat something easy, for example a tasty salad and of course a lot of ice creams. In addition, the restaurants are open again. Book a night out at your favorite restaurant or the one restaurant where you have always wanted to eat. Enjoy! For example, we normally go out for dinner a lot when we are on vacation. Now that the holiday was canceled, our wish list included eating out at our favorite sushi restaurant at least once. It was a long time ago and it tasted great!

5. Camp in your own garden

Hey you adventurer! If you really want that holiday vibe during your holiday in Tuinesia or Balkonia, set up a tent or sleep in the open air. How nice is that? This is really still on my bucket list.

6. Activities in your own neighborhood

Summer markets and festivals are generally canceled this summer. But … nevertheless, there are undoubtedly all kinds of fun activities in your area. Check the agenda of your municipality for this. Bet there is something for you!

7. Grab your bucket list!

We all have a list of things we want to do in life, also known as our bucket list. Okay, we can forget all the wanna do’s that has something to do with traveling or foreign countries. But there is certainly enough left. Have you ever wanted to skydive, take a road trip through your country or…. Now is your chance! For example, on my bucket list is a visit to the Wadden Islands. I have NEVER been there. Bad, I know. Time to change this, if I say so myself.

Do you have any tips for a holiday at home, share them here! Are you going abroad this year or are you staying home?

Follow me on Instagram, Facebook & Pinterest!

Geef een reactie

Previous Post Next Post