Blog post

10x tips wat te doen op vrijdagavond

22 mei 2020

Vrijdagavond, het is weekend! Na een week hard werken heb ik vaak niet de puf om ergens heen te gaan. Maar wat dan? Hieronder 10 tips wat te doen op vrijdagavond!

Hoe lekker is het om na een week hard te hebben gewerkt, vrijdagavond lekker thuis te blijven en thuis aan te rommelen. Lekker in je camping smoking, uhhh ik bedoel natuurlijk je joggingpak. Ik moet dan meteen denken aan de volgende hilarische quote:

‘I either have my hair and make-up done looking all nice or I look like I’m homeless. There is no in between.’

Nee, gelukkig is het niet zo erg met mij gesteld! Nu ben ik benieuwd, met jou wel? 😉 Oké, genoeg gedold, nu de 10 tips wat op vrijdagavond in en om het huis te doen. Ik begin maar met de minst leuke. Hebben we dat meteen gehad!

1. Een schoon huis = een leeg hoofd

Wat ik al zei, we beginnen met de minst leuke tip: maak je huis schoon. Een schoon huis betekent een leeg hoofd. Even je gedachten verzetten en aan de poets. Wat ik zei, niet leuk, maar hey dat betekent dat je zaterdag en zondag niets hoeft te doen! Meer tijd voor je favoriete bezigheden!

2. Film kijken

Friday night, movie night. Tijd om een leuke film te kijken. Natuurlijk mogen de popcorn en cola niet ontbreken! Dus slinger Netflix aan! Of ga eens ouderwets naar de bios. Oké, dit laatste is dan niet thuis.

3. Instagram your pet

Vind je jouw huisdier het meest schattige diertje ooit? Staat jouw hele archief vol met foto’s van leuke, memorable momenten van hem/haar? En wil je dit het liefst met iedereen delen? Begin een Instagram-account voor je huisdier, inclusief hilarische bijschriften.

4. Sterren kijken

Is het helder weer? Trek dan je jas aan en ga erop uit. Het is tij tijd voor een wandeling en sterren te kijken! Hoe romantisch is dat! Tip om de sterren goed te kunnen zien, is om naar een donkere plek met weinig vals licht te gaan.

5. Game night!

Are you feeling lucky? Organiseer dan een spelletjesavond met je vrienden. Altijd leuk om de ultieme opdracht voor de verliezer te bedenken (en dit uitgevoerd zien worden). Zo spelen wij bijna iedere vrijdagavond het ouderwetse spel Rummikub. Het leuke aan dit spel is, dat het niet alleen afhangt van je skills, maar je je ook een behoorlijke portie geluk moet hebben.

6. Lees een boek

Las een offline avond in en maak een begin in dat ene boek die je al tijden wilt lezen. Belangrijk hierbij is geen telefoon, geen afleiding, een relaxte stoel, een lekkere kop koffie of thee en chocola. Gegarandeerd dat je je in een compleet andere wereld waant.

7. Liefde gaat door de maag

Het is weekend, dus probeer een nieuw recept uit, maak een 5-gangen diner of je favoriete sushi. Gegarandeerd dat je lover in heaven is. Liefde gaat immers door de maag. Ook door die van jou!

8. Vakantie plannen

Oké, deze tip is op dit moment een beetje onzeker… Maar hoe leuk is het om je volgende vakantie te plannen? Voor wanneer het weer kan! Sowieso Nederland is ook echt mooi en divers. Nu is je kans om alle bijzondere plekken van Nederland te ontdekken. Wist je trouwens dat je op Facebook talloze groepen hebt die zich bezighouden met het vinden van supergoedkope trips.

9. Selfie-time

Maak crazy selfies. Om ze vervolgens allemaal weer te deleten, want nee, deze bewijslast mag niet bewaard blijven.

10. Update je blog

Deze laatste tip is voor alle bloggers onder ons. Heb je niks te doen, vrijdagavond is uitermate geschikt om je blog te updaten. Hier komt het vaak niet van, terwijl het o zo belangrijk voor onder andere de SEO is. Dus kom op, voer de laatste updates uit, update je bio of schrijf een leuke blogpost.

Dit ware mijn 10 tips om te doen op vrijdagavond. Heb jij nog andere leuke tips?

 

Volg me op Instagram, Facebook & Pinterest!

+++++

Friday night, it’s weekend! After a week of hard work, I often don’t have the energy to go somewhere. But what then? 10 tips what you can do in and around the house on Friday evening!

How nice is it after a week of hard work, to stay at home on Friday evening and to chill around the house. Nice in your camping tuxedo, uhhh I mean of course your jogging suit. I immediately think of the following hilarious quote:

‘I either have my hair and make-up done looking all nice or I look like I’m homeless. There is no in between. ‘

No, fortunately I am not so bad! Now I’m curious, you? 😉 Okay, enough jokes, now the 10 tips what to do in and around the house on Friday evening. I’ll start with the least fun. 

1. A clean house = an empty head

What I said, we start with the least fun tip: clean your house. A clean house means an empty head. What I said, no fun, but hey that means you don’t have to do anything on Saturday and Sunday! More time for your favorite activities!

2. Watch a movie

Friday night, movie night. Time to watch a nice movie. Of course, the popcorn and cola are a must! So switch on Netflix! Or go to the cinema old fashioned. Okay, this last suggestion is not at home, but who cares.

3. Instagram your pet

Do you think your pet is the most adorable animal ever? Is your entire archive full of photos of fun, memorable moments of him / her? And do you love sharing this with everyone? Start an Instagram account for your pet, including hilarious captions.

4. Stargazing

Is the weather clear? Then put on your jacket and go out. It’s time for a walk and some stargazing! How romantic is that! Tip for a good view of the stars is to go to a dark place with little false light.

5. Game night!

Are you feeling lucky? Then organize a game night with your friends. Always nice to come up with the ultimate assignment for the loser (and see it done). For example, we play the old-fashioned game Rummikub almost every Friday evening. The nice thing about this game is that it not only depends on your skills, but you also have to get a fair bit of luck.

6. Read a book

Get an offline evening and make a start in that one book that you have wanted to read for a long time. Important here is no telephone, no distraction, a relaxed chair, a nice cup of coffee or tea and some chocolate. 

7. Love passes through the stomach

It’s weekend, so try a new recipe, make a 5-course dinner or your favorite sushi. Guaranteed your lover will be in heaven. After all, love passes through the stomach. Also by yours!

8. Plan your vacation

Okay, this tip is a little uncertain right now … But how much fun is it to plan your next vacation? For whenever this is possible again! Did you know the Netherlands is also really beautiful and diverse. Now is your chance to discover all the special places here in our own country. By the way, did you know that on Facebook you have countless groups that are engaged in finding super cheap trips?

9. Selfie time

Take crazy selfies. And then delete them all again, because no, this kind of proof should not be preserved.

10. Update your blog

This last tip is for all bloggers among us. If you have nothing to do, Friday evening is ideal for updating your blog. You often don’t have time for this, while it’s very important for SEO, among other things. So let’s go, run the latest updates, update your bio or write a nice blog post.

These were my 10 tips to do on Friday night. Do you have any other great tips?

Follow me on Instagram, Facebook & Pinterest!

Geef een reactie

Previous Post Next Post